Datavarehusutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

I avdeling Forvaltning jobber vi tett sammen med sykehusansatte for å utvikle og implementere gode IKT-systemer som understøtter arbeidsprosessene i sykehusene på best mulig måte. For å nå målene våre legger vi vekt på å jobbe tverrfaglig, på tvers av fag som organisasjonsutvikling, virksomhetsarkitektur, prosjektledelse og systemutvikling.

Seksjonen Administrativ Støtte håndterer forvaltning av systemer innenfor HR, økonomi, sak- og arkivsystemer, e-læring, kvalitet og virksomhetsrapportering.

Datavarehuset i Helse Midt-Norge er i stadig utvikling, og inneholder data fra kliniske og administrative systemer, hvor data tilgjengeliggjøres for brukere via ulike presentasjonsløsninger. For å møte økende behov knyttet til datavarehuset i Helse Midt-Norge og tilhørende rapporteringsløsninger, ansetter vi nå flere i teamet for virksomhetsrapportering og datavarehus.

Nedenfor har vi listet opp en rekke kvalifikasjonskrav. Du kan være den rette kandidaten selv om du ikke oppfyller samtlige, og vi oppfordrer også deg som nyutdannede til å søke.

Les mer om det å jobbe i Hemit: Jobb og karriere i Hemit

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til utvikling og design av datavarehuset i Helse Midt-Norge
 • Samarbeide og rådgi fagmiljøene om utvikling av datavarehus og rapporter
 • Innhenting og harmonisering av fagsystemdata inn i datavarehuset
 • Forvaltning av rapporteringsløsninger og presentasjonsverktøy
 • Rapportutvikling
 • Bidra i prosjekt
 • Bidra i drift av datavarehuset
 • Bidra i planlegging og koordinering av aktiviteter knyttet til datavarehuset i Helse Midt-Norge
 • Bidra i test og kontinuerlig kvalitetsforbedring på leveranser
 • Være en inspirasjonskilde til å forbedre hverdagen for våre kunder og bidra til videreutvikling av IKT-løsningene

Kvalifikasjoner

 • Innsikt i og interesse for utvikling av datavarehus, modellering og analyse
 • Kompetanse på Database, SQL Server og SSIS er ønskelig
 • Kompetanse på Microsoft BI-portefølje er ønskelig
 • Kompetanse på Power BI eller Qlik er ønskelig 
 • Erfaring med utviklingsverktøyet MS Visual Studio er ønskelig
 • God forståelse og interesse for datavarehus og rapporteringsløsninger
 • God kunnskap om teknologi og interesse for hvordan denne understøtter våre kunders virksomhet
 • Fordel med kjennskap til Microsoft skytjenester
 • Fordel med kjennskap til eller erfaring fra Helsesektoren
 • Høyere utdanning innen IT-fag, eller andre relevante fag

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og ønsker jobb i et miljø som fokuserer på å tilegne seg og dele ny kunnskap
 • Du har evne til analytisk og systematisk tenking
 • Du er selvgående, engasjert og ansvarsfull
 • Du er kundeorientert og har gode kommunikasjonsevner
 • Du er resultatorientert med stor gjennomføringsevne
 • Du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier: Kompetent, løsningsorientert, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Kontaktpersoner

Anne Lene Ulven Kvamsøy
Seksjonsleder Administrativ Støtte
Mobil: 99500019
Øystein Øye Bjarkøy
Senior IT-konsulent
Mobil: 91603579

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 350 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.