Datavarehusutvikler med blikk for informasjonsarkitektur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

UNE søker etter en person som skal være en viktig bidragsyter i å etablere og videreutvikle ny datamodell og grunnlaget for nye tjenester. Du vil bli sentral i arbeidet med å utvikle grunnlaget for videre digitalutvikling av våre prosesser og i samhandling med andre aktører, samt i arbeidet med verktøy og løsninger innenfor området Business Intelligence andanalytics .

Vi skal styrke vår kompetanse på informasjonssiden for å kunne utvikle tjenester og implementere og videreutvikle BI-løsninger. Du vil jobbe med mangeaktører internt i virksomheten, blant annet UNEs analyse- og rapporteringsfunksjon. Arbeidet vil også medføre samarbeid med andre aktører i utlendingsforvaltningen.

Du vil samarbeide tett både med kolleger i egen enhet og avdeling, samt UNEs statistikk og analyseenhet. Vi har også tilknyttet oss en liten gruppe eksterne konsulenter som bistår oss i utviklingen av nye løsninger. 

UNE er i omstilling, og det tas derfor høyde for eventuelle endinger.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle, vedlikeholde og forvalte nytt datavarehus/ETL som er under utvikling i samarbeid med fagressurser og innleide konsulenter
 • Ha ansvar for informasjons- og databasearkitekturen i UNE
 • Bidra til videreutvikling av UNEs BI verktøy. Støtte virksomheten i videre utnyttelse av dette verktøyet, samt gjøre seg kjent med eksisterende systemer og databaser og bidra i utvikling av nye. Vi baserer oss i dag på Microsoft-teknologi og bruker verktøyene TimeXtender og Qlik.
 • Være kontaktperson i samarbeidet med de andre aktørene i utlendingskjeden og være UNEs representant i våre samarbeidsprosjekt hva gjelder informasjonsutveksling.
 • Bidra med utarbeiding av kravspesifikasjon og løsningsbeskrivelse i prosjekter og andre utviklingstiltak
 • Andre oppgaver innen for avdelingens portefølje må kunne påregnes

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant høyere utdanning. Spesielt relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Du må beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med DBMS og SQL-spørringer er et krav
 • Erfaring med datamodellering og informasjonsarkitektur er et krav
 • Erfaring med MS SQL er et krav
 • Erfaring med utvikling av datavarehus/ETL og BI er en fordel  
 • Erfaring med Oracle er en fordel
 • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel

Personlige egenskaper

 • Du er god til å analysere og se mønstre og sammenhenger
 • Du er god til å se alternative praktiske løsninger og tilnærminger til et problem
 • Du evner å sette deg raskt inn i nye system og problemstillinger
 • Du er strukturert og ryddig
 • Du er god til å forklare problemstillinger på en enkel måte
 • Du samarbeider godt med personer med ulik fagbakgrunn
 • Du er tålmodig og tåler at ting av og til tar tid
 • Du tåler å stå i endring

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt tilrettelagt arbeidsmiljø i hyggelige lokaler sentralt i Oslo
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Fleksitid og andre statlige velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden 

Lønnsbetingelser: Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver kr. 456.900-754.900, avhengig av kvalifikasjoner.  

I samsvar med offentlighetslovens § 25 kan en søker offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.  

Søkere som oppgir å ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad.  

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.  

Vi anmoder om at din søknad går via WebCruiter, som er vårt administrasjonssystem knyttet til rekruttering. Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen.

Kontaktpersoner

Nancy Amanda Hessen
fung. seksjonssjef
Telefonnummer: 21 08 52 20

Hvem er Utlendingsnemnda?

Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi har ca. 300 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Se www.une.no.

UNE er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn

Vi ønsker at alle som jobber i UNE skal kunne identifisere seg med våre verdier; pålitelighet, åpenhet og respekt.