Datakurator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statnett har etablert en dataplattform som skal samle inn store mengder av strukturert og ustrukturert data. Plattformen skal sette sammen store mengder av data for å skape en digital tvilling av infrastruktur og tekniske komponenter som Statnett forvalter.

Som datakurator vil du ha en styrende og aktiv rolle i strukturering av denne komplekse datamengden for å sikre innovativ bruk og smarte beslutninger.

Om deg:

 • Du arbeider analytisk og strukturert og liker å etablere oversikt og kontroll
 • Du evner å skape tillit og samarbeid om dataforvaltning på tvers av organisasjonen
 • Du evner å utvikle og implementere nye arbeidsprosesser og løsninger på selskapsnivå
 • Du er en pådriver for at selskapet skal bli datadrevet og brenner for arbeidet med datakvalitet
 • Du lærer fort og kan tilegne deg kompetanse om Statnetts mange datakilder og domener
 • Du er imøtekommende og bidrar til å bygge kompetanse om Statnetts datakilder i selskapet

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Etablere og forvalte klassifiseringssystem og katalog (oversikt) over data i Statnett
 • Bistå og følge opp operative dataforvaltere for å sikre at datakvalitet opprettholdes på korrekt nivå
 • Bygge opp en langsiktig og vedvarende dataforvaltning i samarbeid med sentrale informasjonseiere i selskapet og få på plass tilhørende digitale støtteverktøy
 • Kontinuerlig utforske nye teknologier og metoder som muliggjør automatisk klassifikasjon og organisering av data
 • Være del av et større digitaliseringsarbeid, som omfatter store deler av organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen informatikk, bibliotekfag, informasjons-systemer, informasjonsbehandling eller tilsvarende relevante fagområder. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå
 • Erfaring med katalogisering, klassifikasjon, dataforvaltningsarbeid eller semantisk informasjonsforvaltning
 • Kunnskap om informasjonsmodellering
 • Kjennskap til IBM InfoSphere Information Governance Catalog eller tilsvarende løsninger
 • Erfaring med planlegging, fordeling og koordinering av arbeidsoppgaver
 • Solide digitale ferdigheter samt evne til å sette seg raskt inn i nye IT-systemer

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i enhet for Data og Analyse i IT divisjon. Enheten har ansvar for Data Science, Informasjons- og dataforvaltning, samt videreutvikling av dataplattform. Enheten har til sammen 29 faste ansatte.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Gasparas Jarulaitis, tlf.nr.: 94830631.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se  www.statnett.no .

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger