Datakurator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kan du en del om databaser, håndtering av store datamengder og har lyst på en jobb med stor frihet midt i Oslo sentrum? Riksrevisjonen søker en ny medarbeider til å jobbe med innovative prosjekter i utviklingen av fremtidens revisjon. I stillingen vil du delta i pågående og nye prosjekter innen data science, dataintegrasjon og datavirtualisering. Du vil få stor frihet til å bestemme hva som skal gjøres. Dine kollegaer er svært kompetente og kjappe i vendingen, så det er korte beslutningsveier.

Arbeidsoppgaver

 • Dataintegrasjon og ETL-prosesser:
  • vaske, tilrettelegge og koble data
  • gjøre data tilgjengelig for brukere på den måten brukerne har behov for
 • Dataforvaltning:
  • holde orden på hvor og hvordan data er lagret
  • sørge for sikker lagring og dokumentasjon
  • holde orden på metadata
  • sørge for løpende oppdatering av datasett/tidsserier

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning
 • lang og relevant erfaring kan oppveie for begrenset formalkompetanse
 • dokumentert erfaring med håndtering av store datamengder og databaser
 • dokumentert erfaring med MS SQL Server og ett eller flere av verktøyene SSAS/SSIS/SSRS/SSMLS
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med noe av det følgende:

 • erfaring med Power BI, Qlikview eller Tableau
 • erfaring med virtualisering (for eksempel datavirtualisering/views, Docker osv.)
 • kompetanse på NoSQL, for eksempel Neo4j eller Mongo DB
 • programmeringserfaring (for eksempel. med Python, R, Javascript)
 • håndtering av dataformater som XML og JSON
 • erfaring med Elasticsearch
 • erfaring med datainnhenting og -integrasjon ved hjelp av API'er inkludert REST
 • erfaring med etablering av ETL-prosesser (Extract, Tranform & Load)
 • kompetanse på skybasert lagring, dataintegrasjon og analyse på plattformer som AWS, Azure, Google Cloud eller Digital Ocean

Egenskaper

 • har gode analytiske egenskaper
 • evner å tilegne deg ny kunnskap om metodikk og relevante teknologier
 • selvgående, kreativ, framoverlent og nysgjerrig
 • er initiativrik og liker å prøve ut nye ideer og lære av egne feil
 • kan utfordre etablerte sannheter og praksis samtidig som du er åpen for andres perspektiver

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver fra kr 460 000 til kr 510 000, eller
 • lønn som seniorrådgiver fra kr 520 000 til kr 750 000. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Annet:

Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedrift

Vitnemål og attester legges ved søknaden. Vedlegg som ikke sendes elektronisk, sendes innen søknadsfristen til Riksrevisjonen, HR-seksjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo. Innsendte dokumenter blir ikke returnert.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis reservasjonen ikke blir tatt til følge, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktpersoner

Jan Roar Beckstrøm
Avdelingsdirektør

Hvem er Riksrevisjonen?

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi har ca. 450 årsverk. Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no