Dataforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere virksomheten.

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte og er inndelt i fem seksjoner: Fagsystemer, Fagdata, Leveransestyring, Brukerstøtte og Utvikling. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene er satt ut til eksterne leverandører.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig. I tillegg jobber vi for elektronisk saksbehandling i alle ledd og automatisering av ulike saksporteføljer. Akkurat nå jobber vi med robotics, chatbots og automatisering av blant annet vedtak (se artikkel i Aftenposten). Vi vil at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. UDI har også etablert et eget program for en modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Digital samhandling og automatisering krever gode data. Du, som dataforvalter, vil være en sentral ressurs i arbeidet med å sikre god dataforvaltning og datakvalitet, blant annet gjennom vårt datakvalitetsforum. Du vil også være sentral i arbeidet med å modernisere BI-plattformen.

Du vil jobbe i skjæringspunktet mellom fag og IT. Du har interesse for data governance, datavarehus og tilhørende BI-løsninger. Du vil hjelpe til med å sette fingeren på mulighetene som finnes i dataene våre, og du er opptatt av at IT-løsningene skal tilføre forretningen verdi. Du er forretnings- og tjenesteorientert, med stor interesse for IT-faget. Du kommuniserer godt med fagsiden og forstår sammenhengen mellom systemporteføljen, data som lagres og den faglige virksomheten til forvaltningen. Du synes det er motiverende å tilhøre et inkluderende miljø som preges av tett samarbeid, mange ulike arbeidsoppgaver og store muligheter for personlig initiativ. Du ser løsningene på våre utfordringer, både på kort og lang sikt, og har evne til å gjennomføre disse helhetlig.

Stillingen krever at du

 • er en ressursperson for metodikk, beste praksis og standarder innen dataforvaltning og -analyse
 • er en premissgiver for fremtidig arkitektur for moderne datavarehus (Ny arkitektur skal legge til rette for kapabiliteter som AI, Machine Learning og Big Data.)
 • holder deg oppdatert på ny teknologi og nye muligheter innenfor data- og analyseområdet
 • kan bidra med design, utvikling og vedlikehold av data- og analyseløsninger i tett samarbeid med våre leverandører og fagsiden
 • samarbeide med andre premissgivere på tvers av fagområder
 • følger tett opp datakvalitet i løsningene våre og tilrettelegging for bedre datakvalitet
 • er ansvarlig for å arrangere datakvalitetsforum, der fagsiden er en stor del av forumet

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå. Solid relevant erfaring, kan kompensere for kravet til utdanning
 • Erfaring fra / kjennskap til SQL og datavarehusarkitektur
 • Erfaring med / kjennskap til bruk av ETL- og visualiseringsverktøy, for eksempel SSIS, SSAS, Qlik, Tableau
 • Kjennskap til ERP-systemer (eks. SAP og MS Dynamics)
 • Kjennskap til utlendingsforvaltningens IT-systemer er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Du er:

 • god til å kommunisere og samarbeide
 • opptatt av å drive igjennom endringer
 • like god til å snakke med IT-avdelingen som med fagsiden (kunden)
 • nysgjerrig på nye trender og kan formidle dette
 • kreativ, løsningsorientert og selvdreven
 • god til å samarbeide med mange aktører for å finne de beste løsningene
 • i stand til å tenke langsiktig i en operativ hverdag

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

 • en unik mulighet til å være med på å bygge innovativ og fremtidsrettet arkitektur for dataforvaltning og analyse på utlendingsfeltet
 • en spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon som er inne i en krevende utvikling på IT-området
 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn kr 450 000 - 800 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.
 • god pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • betalt overtid
 • fem uker ferie og fleksitidsordning
 • flott kantine og hyggelig kaffebar

Generell informasjon 

Vi oppfordrer både nyutdannede og seniorressurser til å søke.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Lars Bendik Johansen
Fungerende IT-direktør

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no