Databaseadministrator - Rådgiver/seniorrådgive

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Seksjon for IT-drift (ITD) utfører drift, forvaltning og videreutvikling av IKT-løsninger, sikrer systemer og informasjon, følger opp sikkerhetskrav og utfører tjeneste- og systemovervåking.

Vi søker databaseadministrator for vårt databasemiljø. Stillingen hører til i Seksjon for IT-drift (ITD). Vi har eget datasenter som er koblet opp mot skytjenester fra flere leverandører.  Driften utføres med en kombinasjon av egne ansatte og innleid personell fra en rekke leverandører.

Du får jobbe med

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift databaser
 • Deltagelse i utviklingsprosjekter med behov for databasekompetanse
 • Løse 2. linje saker knytte til databasedrift og databaseapplikasjoner
 • Gjennomføre endringer
 • Videreutvikle databaseløsningen
 • Sikre at databaseløsningen holdes oppdatert
 • Sørge for at løsningen er relevant dokumentert
 • Delta i organisasjonens vaktordning

Vi søker deg som

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse
 • Kompetanse og praktisk erfaring med Microsoft SQL-server
 • Erfaring med drift i store IT-miljøer
 • Erfaring med prosjektarbeid

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • God kompetanse på SharePoint On-prem og systemene rundt (SQL, Win Srv)
 • Kunnskap om applikasjonsdrift
 • Kunnskap om virtualiseringsteknologi (VMware)
 • Kunnskap om SharePoint
 • Kunnskap om sak/arkiv-systemer (Websak og Public 360)
 • Kunnskap om driftsvektøy for Microsoft-miljø
 • God forståelse av sikkerhetskrav i store IT-løsninger

Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er resultatorientert, engasjert god til å bygge relasjoner. Du er faglig engasjert, har integritet og gjennomslagskraft.

Andre opplysninger: 

Det må påregnes noe arbeid på ettermiddag/kveld og i helgene i forbindelse med gjennomføring av endringer, oppgradering og patching

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. I DSS er det et godt arbeidsmiljø, du får gode kollegaer og utviklingsmuligheter. Som statlig etat er DSS underlagt lov- og avtaleverk som sikrer de ansatte ryddige arbeids-og tjenesteforhold. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter. Pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.

Lønn: Stillingen lønnes som rådgiver (1434) fra ltr. 57 - kr. 504 700 til ltr. 65 - kr. 583 900 /seniorrådgiver (1364), fra ltr. 67 - kr. 605.500 til ltr. 77 - kr. 741.300. Stillings- og lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Klarering: Tilsetting skjer under forutsetning at søker blir sikkerhetsklarert på nivå Konfidensielt og autorisert. 

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Referanser med kontaktinformasjon bes oppgitt i søknaden

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøre vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

DSS samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

DSS jobber for et inkluderende arbeidsliv og våre medarbeidere gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Vi oppfordrer deg som har den riktige kompetansen til å søke jobb hos oss. Dersom den best kvalifiserte søkeren har behov for tilrettelegging forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Dersom du oppgir opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

Avdeling for digitale tjenester

Avdeling for digitale tjenester (DT) leverer og drifter felles IKT-plattform og har ansvarfor brukerservice, digitale kommunikasjonskanaler som regjeringen.no og intranettløsning, arkiv- og saksbehandlingssystem, standardiserte digitale samhandlingsrom, kurs og opplæring, arrangements- og medieproduksjon og designprogram for departementene.

Kontaktpersoner

Khurram Baig
Seniorrådgiver
Tom Solheim
Seksjonssjef ITD
E-postadresse: tom.solheim@dss.dep.no

Hvem er Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)?

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er hovedleverandør av sikkerhetstjenester, digitale tjenester og fasilitetstjenester for regjeringen og departementene. Våre verdier er; hjelpsom, engasjert og profesjonell. DSS er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har ca. 700 ansatte og er lokalisert sentralt i Oslo.