Dataansvarlig - Teknologi, utvikling og innovasjon

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen Digital Innovasjon inngår som en del enheten Teknologi, utvikling og innovasjon. Arbeidsområdet omfatter blant annet utvikling av avanserte analyseverktøy for å prediktere tilstand i infrastrukturen.

Vi søker etter en medarbeider som vil inngå i et team med stor påvirkning på Bane NORs punktlighetsmål. Teamet har ansvar for utvikling av verktøy og forbedring av arbeidsprosesser, samt innsamling av data, tilgjengelighet og kvalitet.

Arbeidsoppgaver

 • delta i arbeidet med å utvikle avanserte analyseverktøy
 • forbedre standardisering på tvers av delsystemer
 • ta ansvar for data fra målepunkt til analyse og tilgjengelighet for andre
 • tilrettelegge for en effektiv dataflyt
 • ha ansvar for datakvalitet, også i daglig drift
 • tilby faglig støtte

Ønskede kvalifikasjoner

 • universitets
 • eller høyskoleutdannelse innen relevant fagområde
 • erfaring med å modellere prosesser er en fordel
 • god generell IT-kompetanse
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • det er en fordel med kjennskap til og erfaring med:
  • Datainnsamling
  • Maskinlæring
  • Cybersikkerhet
  • Cloud-løsninger

Personlige egenskaper

 • du er opptatt av utvikling og av å lære deg nye verktøy
 • du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner
 • du er ryddig, strukturert og nøyaktig
 • du er løsningsorientert
 • må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Kontaktpersoner

Mikael Kofod
Telefonnummer: +4797527343

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon