Data scientist

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kan du statistisk analyse, liker å programmere og har lyst til å ha en jobb med stor frihet midt i Oslo sentrum? Riksrevisjonen søker en ny medarbeider til å jobbe med nyskapende prosjekter i utviklingen av fremtidens revisjon. I stillingen vil du delta i pågående og nye prosjekter innen data science, maskinlæring og datavisualisering. I stillingen vil du få stor frihet til å bestemme hva som skal gjøres. Dine kolleger er svært kompetente og kjappe i vendingen, så det er korte beslutningsveier.

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og sette i produksjon løsninger for dataanalyse
 • utvikle nye metoder for automatisert datainnsamling, for eksempel gjennom webscraping eller henting av data via API'er
 • analysere data fra ulike kilder, og skape ny innsikt basert på disse
 • prøve ut teorier ved å lage modeller og eksperimentere med data
 • innføre nye analysemetoder i revisjonsarbeidet, blant annet basert på maskinlæring / kunstig intelligens
 • jobbe i revisjonsteam med presentasjon og visualisering av revisjonsresultater på nett

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på universitets- eller høyskolenivå. Søkere med utdanning tatt i utlandet må vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning
 • lang og relevant erfaring kan oppveie for begrenset formalkompetanse.
 • kompetanse innen statistisk analyse og modellering
 • dokumentert erfaring med programmering i Python eller R
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er ønskelig med noe av det følgende:

 • erfaring med å utvikle løsninger for presentasjon av data og analyse, inkludert datavisualisering
 • erfaring med å utvikle dynamiske webapplikasjoner
 • erfaring med skriptspråk som JavaScript og PHP vil bli lagt vekt på
 • erfaring, kunnskap og sterk interesse for statistikk, Big Data, maskinlæring, nevrale nettverk, Data Mining, kunstig intelligens eller prediktive algoritmer
 • praktisk dokumentert erfaring med bruk av maskinlæringsalgoritmer på både strukturerte og ustrukturerte data
 • erfaring med bruk av skytjenester for dataanalyse, som Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure eller Digital Ocean Droplets
 • praktisk erfaring med uttrekk av data fra ulike formater, inklusive databaser (slik som SQL, NoSQL mv.) og tjenester slik som APIer
 • erfaring med analyse av ustrukturerte data/tekstdata

Utdanning

 • Høyskole / Universitet
 • IT
 • Samfunnsvitenskap

Egenskaper

 • har gode analytiske egenskaper
 • har øye for detaljer og er nøyaktig
 • evner til å tilegne deg ny kunnskap om metodikk, modeller og algoritmer
 • er selvgående, kreativ, framoverlent og nysgjerrig
 • er initiativrik og liker å prøve ut nye ideer og lære av egne feil
 • kan utfordre etablerte sannheter og praksis samtidig som du er åpen for andres perspektiver

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver fra kr 460 000 til kr 510 000, eller
 • lønn som seniorrådgiver fra kr 520 000 til kr 750 000. Høyere lønn kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere
 • et godt arbeidsmiljø med store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid

Annet

Riksrevisjonen er en inkluderende arbeidslivsbedrift 

Vitnemål og attester legges ved søknaden. Vedlegg som ikke sendes elektronisk, sendes innen søknadsfristen til Riksrevisjonen, HR-seksjonen, Postboks 8130 Dep, 0032 Oslo. Innsendte dokumenter blir ikke returnert.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles hvis reservasjonen ikke blir tatt til følge, jf. lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd, § 25.

Kontaktpersoner

Jan Roar Beckstrøm
Avdelingsdirektør

Hvem er Riksrevisjonen?

Riksrevisjonen skal bidra til at fellesskapets midler og verdier blir brukt og forvaltet slik Stortinget har bestemt. Dette gjør vi gjennom revisjon, kontroll og veiledning.

Riksrevisjonen skal være kompetent, uavhengig og objektiv. Høyt faglig nivå og tillit i samfunnet er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet og respekt for å oppnå gode resultater.

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi har ca. 450 årsverk. Les mer om oss på www.riksrevisjonen.no