Data management spesialist

Stillingsbeskrivelse

Er du nysgjerrig på bruk av nye teknologier og informasjon til å forbedre og automatisere prosesser? 

Statkraft er et internasjonalt selskap innen fornybar og grønn energiproduksjon i sterk vekst. Vi har en ambisjon om å utnytte store datamengder av informasjon bedre for å effektivisere og automatisere systemer og prosesser. For at vi skal lykkes med dette må informasjonen gjøres tilgjengelig på en hensiktsmessig måte.

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en spesialist innen datainnsamling og -håndtering som tenker bredt, oppdager og angriper store og komplekse datakilder med nye metoder, tankemåter og verktøy.

Du må også sørge for at etablerte datakilder leverer data til riktig kvalitet.

Dette er en spennende stilling som krever forståelse av kraftproduksjonsprosessen fra sensor, kontrollanlegg i kraftverk og til avanserte SCADA systemer og analysesystemer.

Du vil få muligheten til å samarbeide med kraftverksgrupper i tillegg til et bredt spekter av fagområder og IT spesialister. 

Stillingen vil inngå i Statkrafts sentrale avdeling med ansvar for prosesskontroll, i forretningsområdet Produksjon.

Du vil bli en del av et miljø med svært høy kompetanse og erfaring innen kontrollsystemer, kommunikasjonsnettverk og SCADA.

Din rolle:

Du vil inngå i et team med følgende arbeidsoppgaver

 • Konfigurasjon av nye datainnsamlingssystemer
 • Oppfølging og etablering av kildesystemer for data (kraftverk, SCADA systemer, etc.)
 • Feilanalyse data/signaler
 • Prioritere og gjennomføre forbedringstiltak relatert til datakilder
 • Bidra til en robust og sikker arkitektur for datainnsamling

Din profil:

 • Nysgjerrig på ny teknologi og løsninger innen big data og data management
 • M.Sc innen ett av områdene; elkraftteknikk/ IKT/ kybernetikk/ automasjon / matematikk
 • En initiativrik person med pågangsmot og evne til å fordype seg i tekniske problemstillinger
 • Kan jobbe selvstendig og i team mot regioner, sentral stab og eksterne fagmiljø
 • Gode språklige ferdigheter innen norsk og engelsk. Andre språk vil også være en fordel
 • God kjennskap til kraftproduksjonsprosessen
 • Inngående kjennskap til IT grensesnitt, IIoT, SQL, protokoller (OPC, IEC 60870-5-104, Modbus ++) og type data som samles inn
 • Gode kunnskaper om OSIsoft PI og interesse for programmering/scripting vil være en fordel

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i sterk vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Du må regne med noe reising internasjonalt, spesielt til områder der vi vokser.

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land så søkere må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

Kontaktpersoner

Andreas Ulvestad
Telefonnummer: 957 84 129

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Les mer om Statkraft og se flere ledige stillinger