Data Engineer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bakgrunn

AF Gruppen ser enormt med spennende muligheter og potensiale i bedre utnyttelse av data som finnes i våre løsninger i dag­. Vi har derfor etablert et helt nytt team som arbeider med å skape innsikt med utgangspunkt i disse dataene. Målsetningen er å gjøre AF til det ledende miljøet på data-drevne beslutninger innenfor våre bransjer. Vi ser imidlertid at vi allerede trenger å utvide teamet, og er derfor på jakt etter en motivert Data Engineer som ønsker å være med på den utrolig spennende reisen vi bare såvidt har sett starten på.

Muligheten

For AF Gruppen har teknologiutviklingen de siste årene bidratt til at vi nå ser et inspirerende og nesten ubegrenset mulighetsrom for bedre utnyttelse av teknologi. Automatisert kalkulasjon og planlegging, autonome 3D-scannere for kvalitetskontroll og sensorer for bedre helse, miljø og sikkerhet er kun eksempler på hvordan vi ser for oss å benytte data på helt nye måter fremover. Disse mulighetene kan vi ikke la gå fra oss, og vi har derfor satt en målsetning om å være den ledende aktøren på innovasjon og digitalisering, og det miljøet i Europa som har best kompetanse på utviklingen innen våre bransjer.

Satsningen har bidratt til etableringen av en egen avdeling for innovasjon og digitalisering, som sammen med vår IT-avdeling skal bidra til å drive frem nye muligheter og maksimere gevinsten ved teknologiutvikling i AF. Vi innfører for tiden mange spennende nye løsninger, og ser at bedre utnyttelse av data fra disse løsningene vil bli helt sentralt i det videre digitaliseringsarbeidet. Vi ønsker derfor å styrke vårt nye integrasjons- og utviklingsteam med en egen Data Engineer.

I samarbeid med engasjerte og kunnskapsrike kollegaer med både teknologi- og forretningsforståelse vil du få ansvaret for dataflyt i AF. Sammen med resten av gruppen vil du være en rådgiver ved etablering av nye løsninger, se etter muligheter for hvordan data kan tilgjengeliggjøres og utnyttes på helt nye måter, og implementere data pipelines for å muliggjøre dette. Vi er veldig fleksible hva gjelder teknologivalg, da det er viktigere for oss å finne den rette kandidaten enn å være streng på valg av plattform. Vi jobber imidlertid mye med Azure-stacken for øyeblikket, da dét har passet våre behov frem til nå.

Vi ser etter deg som 

  • Syns teknologi er spennende
  • Er strukturert og har sterke analytiske evner
  • Er selvstendig og proaktiv
  • Har gode kommunikasjonsegenskaper
  • Har sterk problemløsningsevne
  • Samarbeider godt med andre

Kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå
  • God teknologisk og forretningsmessig forståelse
  • Helst 1-2 års erfaring (eller mer) med data engineering / integrasjonsutvikling

Vi tilbyr

Du vil bli en del av et sentralt satsingsområde i AF Gruppen med spennende ambisjoner. Stillingen vil by på betydelige muligheter for kompetanseutvikling gjennom faglige utfordringer i et engasjerende miljø med stor påvirkningskraft. Vi tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. I AF vil du også få anledning til å ha eierandeler i bedriften i form av et aksje- og opsjonsprogram.

Høy trivsel

Vi har et tydelig verdigrunnlag som har skapt en kultur preget av høy trivsel og stolthet. Medarbeidertilfredsheten i AF Gruppen er høyere enn bransjegjennomsnittet.

Rom til å leve ut din nysgjerrighet

I AF dyrker vi nysgjerrigheten fordi vi vet at de som stiller nye spørsmål som regel finner nye svar. Vi er innovative og skaper verdier gjennom å tenke annerledes og utfordre etablerte sannheter. I AF får du mulighet til å løse komplekse utfordringer.

Store personlige utviklingsmuligheter

Vår evne og vilje til lønnsom vekst skaper muligheter for våre medarbeidere. I AF får du tidlig ansvar og mulighet til å sette spor etter deg. Vi utvikler deg gjennom spennende og utfordrende oppgaver og vårt eget AF Akademi.

Ledelse med tilstedeværelse og innlevelse

Vi bygger robuste team og spiller hverandre gode for å nå målene våre sammen. Våre ledere er organisert nært produksjonen til støtte for våre medarbeidere.

Ansattgoder

Medeierskap i AF gir ansatte muligheter til å tjene litt ekstra utover vanlig lønn. Tilbudet er populært og per i dag eier 910 ansatte aksjer i arbeidsplassen sin.

Medeierskap

Hver tredje AF-ansatt eier aksjer i selskapet – verdier for mer enn 1 milliard kroner.

Helt siden AF Gruppens børsnotering i 1997 har aksjekursen hatt en positiv utvikling. Faktisk har aksjen hatt den høyeste avkastningen av alle selskaper på Oslo børs siden 1997 – på nærmere 5500 prosent.

AF Gruppens eiere og ledelse har siden oppstarten ønsket at medarbeiderne skal ta del i selskapets vekst. Målet er at ansatte ikke bare skal føle eierskap til bedriften sin, men faktisk også ha eierskap. Det å eie noe sammen skaper lojalitet og engasjement, og fører til at alle bidrar til verdiskapningen i selskapet.

Medeierskapet tilbys til alle ansatte både gjennom kjøp av rabatterte aksjer og en gunstig opsjonsordning. 

 

Kontaktpersoner

Jørgen Skovly
Forretningsutvikler Innovasjon & Digital
Telefonnummer: +47 934 90 047
Trond Mathiesen
IT Direktør
Telefonnummer: +47 917 52 818

Hvem er AF Gruppen?

AF Gruppen ASA er et børsnotert entreprenør- og industrikonsern med en omsetning på 13,7 mrd. og 4200 ansatte. AF driver prosjektindustri i hele landet innenfor eiendom, bygg, anlegg, offshore, miljø og energi. Helt siden selskapet ble etablert har AF vært uavhengig og stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke litt Annerledes og å finne bedre og mer Fremtidsrettede måter å skape verdier på. AF - "Addressing Future".