Daglig Leder/CEO

Selskapet søker en leder med strategi, teknologi og organisasjonsutviklingskompetanse som får som hovedoppgave å ta Hybond over i en industriell fase. Hybond har store ambisjoner, og de viktigste oppgavene blir å sikre grunnlaget for strategisk vekst i tett samarbeid med eiere og samarbeidspartnere. Stillingen krever både operativ forståelse i tillegg til økonomisk kompetanse.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Mål for stillingen:

 • Totalresultat for selskapet
 • Videreutvikle teknologien til en industrialiseringsfase
 • Etablere partnerskap/JV med industrielle aktører
 • Videreføre patentstrategien som sikrer beskyttelse av teknologien
 • Tilføre og utvikle riktig kompetanse ihht strategi
 • Sikre langsiktig finansiering av selskapet

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av drift og økonomiske forhold
 • Overordnet ansvarlig for teknologiutvikling og oppnåelse av milepæler
 • Oppfølging av eksisterende avtaler og samarbeidspartnere
 • Etablere nye forretningsmuligheter og samarbeidspartnere
 • Videreføre patentstrategien som sikrer beskyttelse av teknologien
 • Bygge strategiske nettverk
 • Utvikle et engasjert arbeidsmiljø med sterk faglig kvalitet

 

Kandidatprofil – krav til kompetanse og egenskaper 

 • Høyere teknisk utdanning, fortrinnsvis på masternivå; Indøk, Mekanikk, Materialteknologi eller tilsvarende
 • Erfaring som Daglig Leder eller Prosjektleder
 • Erfaring fra arbeid med strategietablering og strategioppfølging
 • Internasjonal erfaring - gode representasjonsegenskaper
 • Evne til  å engasjere interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Stor arbeidskapasitet
 • Gjennomføringsevne – resultat og utviklingsorientert
 • Gode norsk og engelskkunnskaper – både skriftlig og muntlig
 • Sterke administrative egenskaper

 

Rapporterer til: Styret, i det daglige representert ved styreleder

Arbeidssted: Trondheim eller Raufoss

Søknad sendes til te@cardopartners.com

Kontaktpersoner

Tarjei Eide
Cardo Partners
E-postadresse: te@cardopartners.com

Hvem er HyBond AS?

Hybond AS ble etablert i 2007 av industriselskapet Langset AS og NTNU TTO. Selskapet ble etablert for å fortsette utviklingen av den revolusjonerende HYB-prosessen. Forut for etableringen av Hybond AS var utviklingen drevet av professor Øystein Grong ved NTNU, basert på en visjon om å utvikle en ny «sveiseteknologi» for aluminium basert på aluminiumens egne egenskaper. Teknologien ble kalt Hybrid Metal Extrusion & Bonding (HYB).

I 2014 ble Statoil og Cardo Partners en del av eiergruppen sammen med Langset og NTNU TTO for å utvikle teknologien ytterligere

Selskapet er klar til å ta ta steget over i en industrialiseringsfase. Dette innebærer i praksis å bygge opp en organisasjon som har kompetanse til å utføre sveising i stor skala samt etablere industrielle samarbeidspartnere. Hybond AS består i dag av 5 personer og har etablert virksomhet i Trondheim og på Raufoss.