Daglig leder

Stillingsbeskrivelse

Franzefoss Pukk AS søker en synlig og tilstedeværende daglig leder som får totalansvaret for Franzefoss Pukk AS. Daglig leder vil lede selskapet med rundt 110 ansatte, og aktivt bidra inn i selskapets nye strategi med utvikling og endringsprosjekter.

Vi ser etter deg som er en drift og produksjonsorientert leder og som oppnår gode resultat gjennom godt internt og eksternt samarbeid og lederskap. I Franzefoss vil du utvikle selskapet, identifisere nye forretningsmuligheter, styrke markedsposisjonen og maksimere driften og produksjonen.

Du har høyere utdanning og solid arbeids- og ledererfaring innen industri/produksjon, gjerne på konsernnivå. Du trives med å sitte tett på driften og samtidig ha et forretningsmessig strategisk blikk på mulighetene der miljø, bærekraft og gjenvinning får stadig større fokus.

For nærmere kontakt om stillingen, ta gjerne kontakt med Visindi ved Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Monica Strysse, tlf. 971 00 769. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknad med CV sendes snarest

Kontaktpersoner

Jenny Homme
Partner/Leder, Visindi Norge
Telefonnummer: 916 56 102
Monica Strysse
Seniorrådgiver, Visindi Norge
Telefonnummer: 971 00 769

Hvem er Franzefoss Pukk AS ?

Franzefoss Pukk AS er et heleid datterselskap av familiekonsernet Franzefoss AS, som kan se tilbake på snart 100 år med suksessrik drift. Vi er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk, grus, sand og jord til blant annet bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, industri og landbruk. Vi har som mål å utnytte forekomstene på en miljømessig og god måte, og bidra aktivt og på forretningsmessig basis til størst mulig etterbruk, gjenvinning, og forsvarlig deponering

Konsernet har som visjon å være Samfunnets beste valg. Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal være sikre på at virksomheten drives innenfor lover, forskrifter og tillatelser. Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.

Vi er 490 ansatte der 34 arbeider ved hovedkontoret på Rud i Bærum.

Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook.