Daglig leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 11. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Nåværende Daglig leder ønsker å trekke seg tilbake og vi ser etter hans etterfølger. Vi ser etter deg som kan tenke deg en sentral og utfordrende rolle i en av Norges mest tradisjonsrike entreprenør- bedrifter, som med entusiasme og gjennomføringskraft vil bygge videre på den positive kulturen, kompetansen og potensiale som ligger i selskapet.

Kompetanse

Vi ser etter en tydelig og synlig leder som vet verdien av godt samarbeid for oppnåelse av felles mål. Din lederstil kjennetegnes av å være involverende, lyttende og beslutningsdyktig. Du er en god relasjonsbygger, med god kommunikasjon- og formidlingskompetanse. Videre har du en strukturert og systematisk arbeidsform med fokus på læring og kontinuerlig forbedring. Vi forventer videre at du har strategiske egenskaper, og at du har kapasitet og overblikk til å kunne balansere fokuset på både utfordringer og muligheter. Gode relasjonelle egenskaper, en analytisk tilnærming, beslutnings- dyktighet og gjennomføringskraft mener vi er viktige suksesskriterier i rollen.

Riktig kandidat har relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå, erfaring fra sammenliknbare virksomheter og- /eller bransje og minimum ti års erfaring med personalledelse.

Riktig vedkommende kjenner seg videre igjen i flertallet av karaktertrekkene nedenfor:

  • Markeds- og kundeorientert, god kommersiell teft
  • Strategisk tenkende, sterk og pragmatisk
  • Arbeidskapasitet- og vilje, energisk, fremoverlent
  • Målrettethet, planmessighet og gjennomføringskraft

Hvorfor velge denne muligheten?

Vi tror at ny leder primært vil motiveres av stillingens innhold, med både dens utfordringer og muligheter. I tillegg vil vi fremheve følgende:

  • En synlig og utfordrende stilling hos en av de største aktørene i regionen
  • Påvirkningskraft; muligheten til å sette kurs for selskapets utvikling videre
  • Medeierskap i selskapet

Dette sammen med et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og ambisjoner om vekst, håper vi er attraktivt for vår nye Daglig leder.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med Frode Bjørnæs, tlf. 958 24 529 eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403 i Hartmark Executive Search. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Henvendelser og søknader behandles fortløpende.

Kontaktpersoner

Mari Midthaug
Telefonnummer: 901 11 403
Frode Bjørnæs
fb@hartmark.no
Telefonnummer: +47 958 24 529

Hvem er Christie & Opsahl AS?

Christie & Opsahl AS er en innovativ prosjektutviklings- og entreprenørbedrift med spisskompetanse på utvikling og gjennomføring av alle typer bygge- og anleggsprosjekter, med fokus på totalentrepriser og spesielle prosjekter. Selskapet er blant nordvestlandets største bedrifter i byggebransjen, og tar hånd om all planlegging, produksjon og oppfølging fra idéstadiet til overlevering. Kundene er både offentlige og private utbyggere, og oppdragene er både i Møre og Romsdal og utenfor fylkesgrensene. Eies av KB Gruppen og Christies ansatte, med hovedkontor, lager og verksted i Molde og avdelingskontor i Ålesund og Åndalsnes. Selskapet omsetter for ca. 420 mill. og har 116 medarbeidere, hvorav 33 tekniske funksjonærer.