Daglig leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter ny daglig leder. Vi ønsker en leder med evne til å tenke strategisk både for selskapet og for eierkommunene, og vil legge avgjørende vekt på lederegenskaper. Vi ønsker en leder med relevant IKT-faglig bakgrunn og kunnskap om forvaltning og drift av IKT-systemer.

Selskapet er heleid av kommunene i Valdres. Kommunene står framfor en omfattende utvikling av tjenesteytingen, støttet av digitale verktøy. Daglig leder og selskapet skal være en drivkraft i dette endringsarbeidet. Det forventes videre at selskapet skal bidra til kostnadseffektive IKT-løsninger for eierne. Det er derfor avgjørende at daglig leder har en god dialog med kommunene. 

Vi ønsker en person med utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lederen må ha gode samarbeidsevner, og må kunne inspirere, motivere og rettlede medarbeiderne. God muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne er viktig. Styret legger vekt på daglig leders evne til å styre økonomien i selskapet. 

Lønn etter avtale. IKT Valdres IKS har gode pensjonsordninger gjennom KLP. For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt styreleder Jo Audun Øverby, tlf. 950 89 310 eller stabsleder i Øystre Slidre kommune Tor Arthur Hagen, tlf. 911 65 723. 

Søknad med CV kan sendes elektronisk via Øystre Slidre kommune sine internettsider www.oystre-slidre.kommune.no. Søknaden merkes med arkivsaknr. 17/2064.

Søknadsfrist: 27. november 2017

 

Kontaktpersoner

Jo Audun Øverby
Styreleder
Telefonnummer: 950 89 310
Tor Arthur Hage
Stabsleder i Øystre Slidre kommune
Telefonnummer: 911 65 723

Hvem er IKT Valdres?

IKT Valdres IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar forvaltning, drift, brukerstøtte, anskaffelser og strategisk utvikling av IKT-løsningene for de seks kommunene i Valdres. Selskapet drifter over 50 fagsystemer, og betjener ca. 4.000 brukere fordelt på mer enn 100 lokasjoner. Selskapet har til sammen 15 årsverk og et budsjett på nær 30 mill. kr. Vi holder til i regionsenteret Fagernes. 

Valdresregionen strekker seg fra Jotunheimen i nord til Vassfaret i sør, består av kommunene Vang, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal, og har til sammen ca. 18 000 innbyggere. Nærhet til natur- og fjellområder, gode offentlige tjenestetilbud, stor kulturaktivitet, gode handelstilbud og en aktiv reiselivsnæring, bl.a. på Beitostølen, gjør regionen attraktiv.