Daglig leder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Drammen Drift KF er eiet av Drammen kommune og skal bidra til å styrke kommunens overordnede visjon om "byvekst med kvalitet". Stillingen som daglig leder skal besettes og vil være et engasjement med varighet fram til 31.12.2019. Daglig leder samarbeider tett med kommunens ledelse og rapporterer til et eget styre.

Vi søker en leder med økonomiforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.  Erfaring fra prosjektstyring og  forståelse for kommunens eierrolle vil vektlegges.

Vi forventer at du har nødvendig ledererfaring og relevant høyere utdanning, gjerne teknisk/økonomisk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. Du bør trives med en kombinasjon av fag og ledelse og mestre både strategiske og operative utfordringer. Stillingen gir en mulighet for overordnet ledelse av et teknisk fagmiljø innenfor rammen av solid kommunalt eierskap.

Kommunen kan tilby, gode utviklings- og karrieremuligheter med bl.a. deltakelse i Drammen kommunes lederutviklingsprogram, god pensjonsordning og lønn etter avtale, samt en fleksibel arbeidstidsordning.

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Det vil utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. For å avspeile mangfoldet i befolkningen, oppforder vi personer med innvandrerbakgrunn til å søke. For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere.

Kontaktpersoner

Randi Flugstad
Mobil: 905 84 138

Hvem er Drammen kommune?

Drammen 2036 – større, smartere og sunnere

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.