Daglig leder til Kommune-CSIRT

Stillingsbeskrivelse

Daglig leder til Kommune-CSIRT, nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren.

Vi søker etter daglig leder for Kommune-CSIRT IKS, nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren. Senteret etableres nå på Lillehammer og Gjøvik, og skal bidra til at hele kommunesektoren i Norge får tilgang til kompetanse og løsninger for å håndtere sårbarheter og et økende trusselbilde innen IKT.

Kommunesektoren i Norge digitaliseres. For å lykkes må informasjonssikkerhet håndteres. 

Kommune-CSIRT IKS, nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren skal:

  • Etablere og drifte et nasjonalt respons- og kompetansesenter for IKT-sikkerhet i kommuner. 
  • Sikre at kommunal sektor har tilgang til kompetanse og løsninger for å redusere muligheten for, og konsekvensene av datakriminalitet og uheldige omsendinger i egen IKT-infrastruktur. 
  • Skal bidra til at kommunene har en robust evne til å forebygge å håndtere nåværende og fremtidige IKT-trusler.
  • Samhandle med og bygge videre på det ledende kompetansemiljøet innen IKT-sikkerhet i Innlandet, samt andre nasjonale IKT sikkerhetsmiljø.
  • Selskapet skal tilby tjenester til kommuner, kommunale selskaper, statlig virksomhet og private kunder. 

Senteret er organisert som et Interkommunalt selskap (IKS), med Lillehammer og Gjøvik kommune som eiere. Flere eiere vil komme. Senteret skal i første omgang ansette daglig leder som skal være med å rekruttere ytterligere nøkkelpersoner inneværende og neste år. Deretter vil senteret vokse organisk gjennom kundetilveksten. Senteret vil samhandle tett med de sterke kompetansemiljøene på innlandet innen informasjonssikkerhet og tjenesteleveranser til kommunesektoren. Kommune-CSIRT IKS, nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren har hovedkontor på Lillehammer, og er i tillegg samlokalisert med informasjonssikkerhetsmiljøet ved NTNU på Gjøvik. 

Vi søker etter en daglig leder som blir motivert av en slik utfordring, og som ønsker å være med på å skape en ny virksomhet. På basis av grundige behovsanalyser i kommunesektoren, er konseptet, forretningsmodellen og tjenestetilbudet tydelig definert. Daglig leder vil være sentral i å skape og utvikle det konkrete innholdet i senteret. 

Vi søker etter en daglig leder som er: 

  • Forretningsorientert med erfaring fra offentlige tjenesteleveranser
  • Kunnskapsrik med innsikt i de muligheter som finnes for å redusere sårbarheter og trusler fra datakriminalitet.
  • Relasjonsbygger som evner å bygge et godt team rundt seg, og skape tillit hos kunder og samarbeidspartnere.
  • Vi tilbyr en spennende mulighet til å være med å skape en ny betydningsfull virksomhet. Lønn etter avtale.

Ble du engasjert av å lese om dette? Ta kontakt med Jan Tore Meren, Tlf 905 92 622 for en utfyllende prat, eller send søknad til jt@meren.no 

Søknadsfrist 1 september

Kontaktpersoner

Jan Tore Meren
Telefonnummer: 90 59 26 22