Daglig leder - Nordre Follo renseanlegg IKS

Nordre Follo renseanlegg IKS eies av Ski, Oppegård og Ås kommuner. Hovedoppgaven er rensing av kommunenes avløpsvann. Prosessen omfatter mekanisk, biologisk og kjemisk rensing. Renseanlegget har de siste årene gjennomgått betydelige effektiviseringer gjennom driftssetting av avanserte styrings- og overvåkingssystemer. Vi har blant annet nylig satt i produksjon et gasskraftverk som produserer varmt vann og elektrisitet fra biogassen vi produserer ved anlegget. Det er i dag 10 ansatte ved renseanlegget.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mars, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

 

Viktig samfunnsoppdrag for klima, miljø og en renere Bunnefjord

Nordre Follo renseanlegg IKS (NFR) står foran store oppgaver i tiden fremover. Det nåværende produksjonsanlegget nærmer seg slutten på sin levetid og det skal planlegges og utvikles et nytt og moderne renseanlegg for de tre kommunene. Som daglig leder av NFR vil du være prosjektansvarlig for planlegging og utvikling av det nye anlegget. Du vil samtidig sørge for at dagens renseanlegg optimaliseres, inntil det nye anlegget kan settes i produksjon, slik at renseprosesskravene tilfredsstilles. Du motiveres av å videreutvikle en bedrift med et viktig samfunnsoppdrag og som har et godt renommé i sin bransje. Gode lederegenskaper, samt evne til å ta et personlig eierskap til vårt prosjekt «Nytt renseanlegg» blir vedlagt.  

 

Ansvarsområder

 • Daglig ledelse av selskapet med ansvar for at renseanlegget drives på en økonomisk, teknisk og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, i pakt med styrets målsetninger
 • Arbeidsmiljø, personalansvar og medarbeiderutvikling
 • Prosjektansvar for planlegging, utvikling, testing og produksjonssetting av nytt renseanlegg
 • Optimalisering av eksisterende renseanlegg
 • Løpende kontakt med tilsynsmyndigheter, styreleder og eierkommuner
 • Økonomistyring i henhold til retningslinjer fra styret og lov om offentlig innkjøp
 • Utarbeidelse av årlig forslag til revidert strategiplan
 • Holde seg à jour med lover, forskrifter, regler og avtaleverk innenfor sitt ansvarsområde; følge opp med utviklingen innen fagområdet – innfri offentlige krav

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Høy kompetanse om prosjektledelse og linjeledelse
 • God kompetanse om økonomistyring
 • Relevant kompetanse om IT-styrte, biologiske og kjemiske prosesser
 • Kunnskap om VA-prosesser
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Engelsk – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Dynamisk og resultatorientert – evne til å ta personlig eierskap
 • Analytisk, innovativ og løsningsorientert
 • Strukturert og opptatt av ryddighet overfor ansatte, overordnede og myndigheter
 • Åpen, empatisk og motiverende; trygg i lederrollen
 • Opptatt av sikkerhet og miljø

Vi tilbyr

 • En meningsfylt og viktig jobb med svært interessante og utfordrende oppgaver og mye ansvar
 • Meget gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt fagmiljø med motiverte og dyktige medarbeidere, samt eierkommuner med stor interesse og engasjement for virksomheten
 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

 

Arbeidsplassene ved Nordre Follo Renseanlegg skal preges av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentlighetsloven § 25).

For mer informasjon, ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Experis Executive v/ Wenche Rasch, tlf. 995 95 013, eller Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 870 20. Du kan også ringe styreleder Hans Martin Larssen, tlf. 905 30 491.

 

Kontaktpersoner

Wenche Rasch
Experis Executive
Telefonnummer: (+47) 995 95 013
Yvonne Cagnol Hveem
Telefonnummer: (+47) 934 68 168

Hvem er Experis?

Experis er Norges største konsulent- og rekrutteringsselskap med over 500 konsulenter. Vi tilbyr rekruttering av ledere og nøkkelpersoner og høyt kvalifiserte konsulenter med kompetanse innen IT, ingeniørfag og økonomi. Blant våre kunder finner du over 90 prosent av Norges største børsnoterte selskaper. Experis er en del av ManpowerGroup og er kåret til et av verdens mest etiske selskaper. Besøk oss på www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger