Daglig leder Lier kommunalteknikk KF

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Lier kommunalteknikk KF skal etableres og ny daglig leder vil få i oppgave å forme og utvikle virksomheten basert på kommunens behov og målsettinger.  Foretaket skal sikre innbyggere og næringsliv gode leveranser og fremtidsrettet infrastruktur innenfor de kommunaltekniske tjenestene.  Daglig leder skal forberede for etablering og bidra i overføringsprosessen av organisasjonen. Sentrale oppgaver vil bli å sørge for riktig dimensjonering av foretaket samt sikre videreføringen av et solid fagmiljø.

Vi søker en daglig leder som evner å se utviklingsmuligheter og løse driftsutfordringer innenfor det kommunaltekniske området. Stillingen gir mulighet for å bygge og videreutvikle et kompetent driftsmiljø. Daglig leder rapporterer til foretakets styre og samspiller med kommunens øvrige virksomheter samt eksterne samarbeidspartnere.

Vi søker en gjennomføringssterk og motiverende leder som trives med både strategiske og operative utfordringer. Kompetanse innen digitalisering og ett eller flere av virksomhetens fagområder vil være en styrke i stillingen. Vi legger stor vekt på utviste lederegenskaper og evne til å bygge tillit hos politikere, administrasjon, innbyggere og medarbeidere.

Du bør ha utdanning på høyskole-/universitetsnivå og relevant ledererfaring fra teknisk driftsmiljø. Erfaring fra prosjektbasert virksomhet kombinert med god økonomiforståelse og solid driftskompetanse vil vektlegges. Kjennskap til kommunesektoren og forståelse for politiske beslutningsprosesser er etterspurt.

Søknad og CV merket 66170 sendes til

kontakt@amropdelphi.no

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden.

 

Amrop Delphi har i mer enn 30 år jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning innen både privat og offentlig sektor. Vi er stolte over at vi har utviklet langvarige og lojale kunderelasjoner til toneangivende selskaper i mange samfunnsviktige bransjer. Amrop Delphi er således blitt kjent for sitt sterke fagmiljø, sine grundige og skreddersydde arbeidsprosesser som både er tilpasset kundes behov og kandidatens beste.

Kontaktpersoner

Randi Flugstad
Telefonnummer: 905 84 138

Hvem er Lier kommune?

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!