Daglig leder - Glitrevannverket

Stillingsbeskrivelse

Glitrevannverket IKS eies av kommunene Nedre Eiker, Drammen, Lier og Røyken. Glitrevannverkets kjerneoppgaver er å forsyne sine eierkommuner med drikkevann. I tillegg leveres vann til Frogn kommune og til deler av Sande kommune i Vestfold. Dette innebærer vannforsyning til om lag 150 000 innbyggere.

Selskapet har i dag 23 ansatte og et driftsbudsjett på kr 51 mill. Det planlegges betydelige investeringer de kommende årene. Glitrevannverket er et solid og veldrevet selskap med ambisjoner om å være et av de ledende fagmiljøene.  

Se også www.glitre.no

Vi søker en utviklingsorientert og samlende leder med forståelse for Glitrevannverkets samfunnsoppdrag. Beredskap, sikkerhet og innovasjon er sentrale stikkord for virksomheten. Stillingen krever evne til å kombinere kontinuerlig drift med utviklingsprosjekter. Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt utvist evne til god økonomistyring og skriftlig fremstillingsevne. Kjennskap til offentlig forvaltning og selskapsorganisering er en fordel. Vi ønsker en handlekraftig daglig leder med gjennomføringsevne og fokus på måloppnåelse. Du mestrer å kombinere et strategisk perspektiv med blikk for praktisk gjennomføring.

Det forventes relevant høyere utdanning fortrinnsvis teknisk. Du må ha relevant ledererfaring, gjerne fra drifts- og prosjektrelatert virksomhet innen f.eks industri eller infrastruktur i VA-bransjen.

Glitrevannverket kan tilby en utviklende lederrolle i et selskap av stor samfunnsmessig betydning. Lønn etter avtale. For mer informasjon om stillingen kan du ta uforpliktende kontakt med 

CV og søknad sendes innen 24.mai 2019 til kontakt@amropdelphi.no.  Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Det vil deretter bli utarbeidet offentlig søkerliste. Evt. ønske om unntak fra offentlighet må grunngis særskilt i søknaden. Det gis tilbakemelding på denne vurderingen før søkerlisten ferdigstilles slik at søknaden evt. kan trekkes.  

 

Kontaktpersoner

Randi Flugstad
Amrop Delphi, Senior konsulent
Telefonnummer: 905 84 138

Hvem er Amrop Delphi?

Since 1986, Amrop Delphi has performed a large number of challenging projects both in private and public sector. We specialize in recruitment and selection of senior and middle management positions, board composition and management team reviews.

We are proud of our academic environment, our own developed methods and tools, ethical standards and long-term client relationships.