Cyber trusselanalytiker

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR drifter dagens jernbane samtidig som vi gjennomfører Norges største digitaliseringsprosjekt der ny teknologi skal innføres. Avdeling for Operativ Informasjonssikkerhet er en nyopprettet enhet i divisjon for Digitalisering og Teknologi som skal bidra til at Bane NOR blir framtidsrettet og møter en teknologiutvikling og modernisering som også er robust i møtet med trusler i det digitale rom.

Vi har ambisiøse mål for sikkerhet!

Bane NOR har stor satsing for å sikre kjørevegskritiske informasjonssystemer mot uønskede hendelser i Cyber-domenet. Vi trenger en faglig sterk og erfaren ressurs som kan ivareta systematisk tilnærming til digitale trusler, og spesielt i gjennomføring av analyser av cyberangrep mot digital infrastruktur og kritiske IKT-systemer.

Du ansettes i avdeling for Operativ informasjonssikkerhet og vil få analyse av Cyber-trussel mot kritiske IKT-systemer som arbeidsfelt.

Arbeidsoppgaver
 • analyse av aktiviteter i systemer – sammenstille data, utarbeide, oppdatere og kommunisere Cyber-trusselbildet i en virksomhetskontekst for BaneNOR
 • utvikle og implementere arbeidsprosesser som inkluderer logg-analyse, analyse av detekterte uønskede aktiviteter/hendelser, «reverse-engineering» av hendelser for å avdekke angrepsvektorer og metode
 • ivareta dialog med SOC / CERT-funksjoner der eksterne offentlige og private virksomheter bistår BaneNOR med monitorering/deteksjon/varsling av sikkerhetsrelaterte hendelser rettet mot digital infrastruktur
 • være faglig støtte til Incident manager og systemansvarlige ved håndtering av sikkerhetskritiske hendelser
 • bistå systemeiere og systemansvarlige med implementering og oppfølging av sikkerhetsmekanismer i systemer og infrastruktur. Dette kan omfatte monitorering av eksisterende tiltak, men også kodesjekk av funksjonalitet.
 • bidra med trusselforståelse og teknisk kompetanse i trusselvurderingsdelen av ROS-analyser. Videre bistå med kompetanse om digitale trusler i prosesser for drift, anskaffelser, systemendringer og oppgraderinger, prosjekter m.v.
Ønskede kvalifikasjoner
 • relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lang og relevant erfaring eksempelvis fra Forsvaret, Politiet, CERT-organisasjoner eller telekommunikasjon kan kompensere for formelt utdanningskrav
 • erfaring med analyse av datamateriale fra variable kilder med blikk på det digitale trusselbildet
 • god kjennskap til trusler og angrepsvektorer mot digitale systemer
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

  Det er en fordel med:

  • erfaring med forvaltning og drift av sikkerhetsmekanismer i avanserte IKT-systemer med høye krav til sikkerhet og oppetid
  • erfaring med standarder for informasjonssikkerhet og risikostyring; eksempelvis ISO27001, ISO31000, NS5830-serien eller andre rammeverk
  • kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet
  • erfaring med personvern og grensesnitt mot bruk av loggdata for å ivareta sikker og stabil leveranse av IKT-systemer uten å krenke personvernet
  • relevante sertifiseringer innen fagområdet
Personlige egenskaper
 • du arbeider selvstendig, er strukturert og tar ansvar
 • du kommuniserer godt og fremstår med faglig overbevisning
 • du har svært gode analytiske evner, og du ser variable muligheter uten å trekke raske konklusjoner
 • du er målrettet, har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet

  Den som tilsettes i stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og verdier som er: åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Lars Strømmen
Telefonnummer: 95707113

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon