Cyber sikkerhetsingeniør nettverk og brannmur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for Operativ Informasjonssikkerhet er en nyopprettet enhet i divisjon for Digitalisering og Teknologi som skal bidra til at Bane NOR blir framtidsrettet og møter en teknologiutvikling og modernisering som også har med seg nye risikofaktorer.

Vi har ambisiøse mål for sikkerhet! Bane NOR har stor satsing for å sikre jernbanens kritiske informasjonssystemer mot uønskede hendelser i Cyber-domenet. Vi trenger en faglig sterk og erfaren ressurs som er operativ, offensiv og tenker nytt.

Du ansettes i avdeling for Operativ informasjonssikkerhet og blir dedikert som ressursperson for å ivareta teknisk aspekter av informasjons- og cybersikkerhet i nettverksinfrastruktur og brannmurløsninger.

Arbeidsoppgaver
 • bidra til at Bane NORs digitale infrastruktur og kritiske IKT-systemer blir ivaretatt med motstandsdyktige tekniske tiltak på nettverk og brannmurløsninger i møtet med det digitale trussel- og risikobildet
 • utvikle og implementere manuelle og tekniske/automatiserte arbeidsprosesser for systematisert datainnhenting og logging av detekterte uønskede aktiviteter i Bane NORs nett samt rapportere status for aktuelle systemer
 • bidra som ressursperson innen nettverk og brannmur i arbeid med ROS-analyser for kritiske IKT-systemer. Dette innebærer å identifisere relevante og realiserbare sikringstiltak for å redusere risiko i aktuelle systemer og tjenester.
 • gjennomføre innbrudds- og sårbarhetstester på kritiske systemer i henhold til tiltaksplan som følger systemvise ROS-analyser
 • ivareta dialog med SOC/CERT-funksjoner der eksterne offentlige og private virksomheter bistår Bane NOR med monitorering/deteksjon/varsling av sikkerhetsrelaterte hendelser rettet mot Bane NORs digitale infrastruktur
 • være faglig støtte til Incident manager og systemansvarlige ved håndtering av sikkerhetskritiske hendelser
 • bistå systemeiere og systemansvarlige med implementering og oppfølging av konkrete tiltak i nettsegmentet for risikoreduksjon i systemer og infrastruktur med hensikt å motvirke uønsket aktivitet. Dette omfatter både monitorering av eksisterende systemer, men også kvalitativ sjekk av funksjonalitet som skal settes i drift, eksempelvis gjennomgang av kode og regelsett
 • bistå med kompetanse innen nettverk og brannmur i drift, anskaffelser, systemendringer, oppgraderinger og prosjekter m.v.
Ønskede kvalifikasjoner
 • relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Lang og relevant erfaring fra Forsvaret, Politiet, CERT-organisasjoner eller telekommunikasjon kan kompensere for formelt utdanningskrav
 • erfaring med drift av nettverks-, brannmur- og IDS/IPS-løsninger for IKT-systemer med høye krav til sikkerhet og oppetid
 • god kjennskap til trusler og angrepsvektorer mot digitale systemer
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

  Det er en fordel med:

  • god kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, standarder og god praksis innenfor fagområdet
  • erfaring med personvern og grensesnitt mot bruk av loggdata for å ivareta sikker og stabil leveranse av IKT-systemer uten å krenke personvernet
  • relevante sertifiseringer innen fagområdet

Personlige egenskaper
 • du arbeider selvstendig, er strukturert og tar ansvar
 • du er god til å kommunisere og fremstår med faglig overbevisning
 • du er målrettet, har evne til å beholde ro og oversikt ved stor aktivitet

  Den som tilsettes i stillingen må kunne sikkerhetsklareres.

  Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og verdier som er: åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr
 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og stort fagmiljø
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • p.t. årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Lars Strømmen
Telefonnummer: 95707113

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon