Cyber Security Ranger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å være med på bygge et av fremste sikkerhetsteam innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet i Norge? Har du det som skal til for å bidra til å utvikle neste generasjons sikkerhetstenkning for å møte morgens dagens trusselbilde hos et av de fremste sikkerhetsmiljøene i Norge innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet? 

Politiets Cyber Defence Team består av sikkerhetsanalytikere fra politiets IRT-team og JustisCERT. Politiets Cyber Defence Team har ansvaret for å utvikle politiets og justissektorens kapasiteter innen deteksjon, forebygging og beskyttelse, samt aktivt håndtere og motvirke sikkerhetstruende hendelser i det digital rom for å sikre at politiets og justissektorens IKT-systemer, teknologi og infrastruktur fungerer selv i krisesituasjoner. 

Som Cyber Security Ranger/sikkerhetsanalytiker vil du bli del av et miljø med høy kompetanse innen ulike sikkerhetsområder hvor teknologi er involvert. Du vil samarbeide tett med eksperter i tilknyttede sikkerhetsmiljøer i Norge og i utlandet. Du vil ha varierte arbeidsoppgaver, med stort rom for kreativitet og faglig utvikling. Du vil opparbeide deg kunnskap om det nasjonale og globale situasjonsbildet innenfor det digitale rom som du skal bruke for å beskytte og sikre operabilitet i samfunnsviktig og kritisk infrastruktur. 

Stillingene er svært operative og vi oppfordrer personer som er faglig sterke innen IRT, Red/Blue Team, utvikling, drifts/infrastruktur, kunstig intelligens, og arkitektur med dybdeinteresse/forankring i sikkerhet til å søke. Vi oppfordrer både erfarne kandidater og nyutdannede til å søke. Hvis du skal bli best av de beste innen teknologi, cyber- og informasjonssikkerhet og brenner for faget, da er Politiets Cyber Defence Team rett sted å være! Tar du utfordringen?

Arbeidsoppgaver

 • Delta i respons, koordinering og håndtering av sikkerhetstruende IKT-hendelser
 • Analyse av alarmer, loggdata, nettverkstrafikk og IKT-sikkerhetshendelser
 • Gi råd og veiledning til utsatte virksomheter i justissektoren ved IKT-sikkerhetshendelser
 • Skrive varsler, besvare henvendelser og loggføre hendelser
 • Være orientert om utviklingen i trussel- og sårbarhetsbildet, og innhente informasjon om IKT-relaterte hendelser, trusler og sårbarheter i og utenfor politiet og justissektoren
 • Delta i forebyggende arbeid slik at politiet og justissektoren til en hver tid er rustet til å håndtere alvorlige IKT-relaterte hendelser
 • Utarbeide tekniske analyserapporter
 • Delta i videreutvikling av deteksjons- og analysesystemer og operative støttesystemer
 • Samarbeid med tilsvarende miljøer i Norge og internasjonalt

Kvalifikasjoner

 • Høgskole- eller universitetsutdannelse på master- eller bachelornivå innen én eller flere av områdene informasjonsbehandling, sikkerhetsarkitektur, drift/tjenesteforvaltning, cyberteknologi, eller kunstig intelligens, med spesialisering innen informasjonssikkerhet/risikohåndtering. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • God kunnskap innen operativsystemer, nettverk, vanlige protokoller, tjenester og applikasjoner
 • God kunnskap til Windows og Linux-plattform
 • God kunnskap og erfaring innen minst ett av områdene: Nettverksanalyse, Sikkerhetsmonitorering, IDS/IPS, Programmering/Scripting, Nettverks- og internettprotokoller, Revers-engineering/analyse av skadevare
 • God drifts- og systemforståelse
 • Erfaring med hendelseshåndtering og deltagelse i IRT-miljø, Red/Blue team er en fordel
 • Kunnskaper innen informasjonssikkerhet vil bli vektlagt
 • God evne til å kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk
 • Plettfri vandel
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum "HEMMELIG"

Personlige egenskaper

 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere, ledere og relevante interessenter
 • Evner godt å arbeide både selvstendig og i team
 • Lærevillig, og nysgjerrig på utviklingen i trussel- og sårbarhetsbildet
 • Analytisk, strukturert og helhetstenkende
 • Evner å prioritere og levere under press
 • Initiativrik, service- og løsningsorientert med praktisk tilnærming

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø

Stillingen avlønnes som 1364 seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 570 000 - 840 000 per år, alternativt 1434 rådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 - 600 000 per år, avhengig av kvalifikasjoner.

Kontaktpersoner

Suhail Mushtaq
Seksjonssjef beredskap
Telefonnummer: 41316960

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger