Customer Service Manager

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Teknologitjenester sin avdeling Driftsstyring, søker en Customer Service Manager, for å tilrettelegge for en helhetlig planlegging og oppfølging av driftsapparatet og driftsprosjekter.

Avdelingen ønsker en strukturert og engasjert person, med gode samarbeidsevner på tvers av ulike fagmiljøer. Hvis du samtidig liker å jobbe i et dynamisk miljø med stadig skiftende utfordringer, vil du trives godt.

Stillingen vil være tett knyttet mot tekniske og operative fagmiljøer innenfor Flysikring. Den vil også ha grensesnitt mot både våre leverandører og kunder.

Arbeidsoppgaver 

Ansvars- og arbeidsområder knyttet til enhetens interne prosesser og systemer

 • Delta i planlegging, implementering og dokumentasjon ved anskaffelser av nye IT systemer
 • Utføre risikovurdering og grunnleggende analyser av interne prosesser, samt utvikle hendelsesanalyser og foreslå eventuelle tiltak
 • Bistå lager- og logistikkavdelingen med å utvikle og implementere nye funksjoner og grensesnitt
 • Bistå med relevant saksbehandling og tilhørende dokumentasjon
 • Deltakelse i opplæring av internt personell i organisasjonen

Ansvars- og arbeidsområder knyttet til avdelingens kunderelasjoner

 • Sørge for første linje kundekommunikasjon for både kommersielle og tekniske spørsmål
 • Administrere kundeporteføljen og legge til rette for at Teknologitjenester leverer i henhold til inngåtte avtaler og kontrakter
 • Utvikle organisasjonen slik at kundene oppfatter Flysikring AS som den foretrukne tjenesteleverandøren
 • Bistå med å håndtere mer komplekse kundekrav sett fra et kontraktsmessig, kommersielt og teknisk perspektiv
 • Å være kommersielt oppmerksom på kontraktenes økonomiske struktur og krav

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års utdanning fra høyskole/universitet innen økonomi/administrasjon eller tekniske fagområder. Kandidater med tverrfaglig utdanning og/eller erfaring vil bli foretrukket
 • Erfaring fra lignende stilling og kundeorienterte service- og tjenesteytende organisasjoner
 • Krav til gode fremstillingsevner, muntlige så vel som skriftlige, både på norsk og engelsk
 • Ferdigheter innen kontraktstyring og erfaring med juridiske aspekt tilknyttet avtaler, vil vektes positivt
 • Økonomistyringserfaring og dokumenterte resultater fra effektiv driftsplanlegging og gjennomføring
 • Erfaring med Microsoft Office-pakken er et absolutt krav. Stillingen krever at kandidaten lærer seg andre IT verktøy. SAP- og IFS erfaring vil være en fordel
 • Erfaring fra omstillings- og endringsprosesser
 • Den rette kandidaten må være strukturert, metodisk og ha gode kommunikasjonsferdigheter

Personlige egenskaper

 • Fungere godt som en del av et lag, samt å kunne jobbe selvstendig og ta egne initiativ
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Analytisk og strukturert som person
 • Kommunisere godt i forsamlinger
 • Inneha sikkerhetsklarering eller kvalifisere til dette

Avinor Flysikring har tillit til egne medarbeidere og deres vurderingsevner. Vi er opptatt av at beslutninger fattes der utfordringene oppstår. Dette for å motivere ansatte til å ta initiativ som bidrar til å effektivisere- og videre utvikle organisasjonen.

Avinor Flysikring kan tilby en interessant jobb i en dynamisk organisasjon. Det gis gode muligheter for faglige utfordringer, variasjon og utvikling, men stiller samtidig krav til omstillingsevne og initiativ.

Aktuell kandidat vil rapportere til leder Driftsstyring, og kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver i takt med endrede krav. Arbeidssted vil være Avinor Flysikring sine lokaler i Dronning Eufemias gate 6 i Bjørvika, Oslo.

Kontaktpersoner

Jostein Galland
Leder, Driftsstyring
Mobil: 92023547

Hvem er Avinor?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. 

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger