Controller

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Hemit leverer IKT for liv og helse i helseforetakene i Midt-Norge. For å bidra til at disse leveransene blir kostnadseffektive og at vi har god kontroll på ressursene, utvider vi nå økonomifunksjonen med en økonomileder. I tillegg lyser vi ut stilling som controller.

Controller skal sammen med økonomileder og regnskapssjef sørge for at Hemit har en god økonomistyring. Dette innebærer fokus på økonomioppfølging og effektiv ressursbruk i tråd med Hemits mål.

Som controller i Hemit blir du en del av et arbeidsmiljø med kompetente, løsningsorienterte og stolte medarbeidere, som bidrar til at Hemits visjon om IKT for liv og helse blir realisert.

Les mer om det å jobbe i Hemit her: Jobb og karriere i Hemit.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgiving og opplæring innen økonomistyring  
 • Økonomiske analyser og vurderinger
 • Budsjett og prognosearbeid
 • Bistå med gode styringsunderlag for ledere
 • Vedlikeholde og sørge for forbedring av prosesser i SAP knyttet til økonomistyring, lagerstyring, logistikk og innkjøp
 • Bistå med regnskapsavslutning, fakturering og rapportering samt andre økonomioppgaver

Kvalifikasjoner

 • Økonomisk utdanning på høgskole- eller universitetsnivå
 • Erfaring med arbeid fra økonomiprosesser som budsjettering, prognose- og analysearbeid, og prisestimering
 • Erfaring med økonomiprosesser i prosjektorganisasjoner vil være en fordel
 • God regnskapsforståelse
 • Erfaring med avansert bruk av Excel
 • Erfaring med SAP er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og pedagogisk
 • Interesse for og evne til helhetlig virksomhetsforståelse
 • Ønske om å skape resultater, være initiativrik og ha fokus på kvalitet
 • En god medarbeider - du deler gjerne av din kompetanse, og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du kjenner deg igjen i våre kjerneverdier: Kompetent, løsningorienter, pålitelig og imøtekommende

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største IT-miljø, med sterk tverrfaglig kompetanse 
 • En meningsfylt jobb i IT-bransjen med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste
 • Et arbeidsmiljø preget av høy arbeidsglede, sterkt engasjement og godt samarbeidsklima, med kolleger som er opptatt av å støtte hverandre
 • En arbeidsplass med informasjonssikkerhet i høysetet
 • Tilrettelagt faglig og personlig utvikling
 • Særavtale om fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt bedriftsidrettslag og tradisjon for hyggelige sammenkomster

Kontaktpersoner

Siri Beate Berg
Assisterende direktør
Mobil: 95940919

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

IKT FOR LIV OG HELSE

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 350 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.