Controller - Infrastruktur Område Øst

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon og har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur. Hoveddelen består av seks områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.

Område Øst har ansvar for Østfoldbanen, Kongsvinger- og Gjøvikbanen.

Vi ser nå etter deg som liker å få frem et regnskap som viser et riktig bilde av virksomheten, samtidig som du er endringsorientert og en pådriver til å skape forbedringer. Du er god på å se de store linjene samtidig som du også er opptatt av detaljer. For å lykkes i rollen er det viktig at du evner å sette deg raskt inn i systemer og prosesser, har fokus på samarbeid og ser viktigheten av å bygge gode relasjoner, på tvers av fag.

Stillingen rapporterer til leder av Regnskapscontrolling, som er en del av Konsernøkonomi, men du vil ha ditt daglig virke i divisjon Infrastruktur, område øst. Daglig ledelse vil være under Områdedirektør Øst.

Arbeidsoppgaver
 • Rapportering område øst - bidra til at rapporter gir et riktig bilde av status, har gode forklaringer og kvalitativt gode prognoser fremover.
 • Løpende oppfølging og fagstøtte på økonomiområdet for områdedirektør og banesjefer. Medlem i ledergruppe i område øst.
 • Løpende oppgaver som fakturering, avsetninger, oppfølging timer, oppfølging anleggsmidler, opprettelse av prosjekter. Kvalitetssikre regnskap, påse at regnskap er iht GRS og reflekterer underliggende økonomisk aktivitet i område øst.
 • Budsjettering for område øst.
 • Løpende identifisere muligheter for forbedringer innen økonomiområdet, og aktivt iverksette/ta del i forbedringer av rutiner, prosesser og løsninger i samarbeid med divisjonen og Konsernøkonomi.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Inngående kunnskap om GRS samt relevant erfaring innen regnskap
 • Erfaring innen business controlling, herunder budsjettering og prognosearbeid.
 • God systemforståelse – erfaring fra Agresso er en fordel
 • Gode kunnskaper i Excel
Personlige egenskaper
 • Analytisk
 • Evne til å se de store linjene samtidig som du er opptatt av detaljer
 • Proaktiv og nysgjerrig, identifisere og videreutvikle forbedringsmuligheter
 • God gjennomføringsevne, ta eierskap og gjennomføre relevante prosesser fra start til slutt
 • Gode samarbeidsevner i tillegg til å være strukturert og jobbe selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
Vi tilbyr
 • En spennende stilling i konsern i sterk utvikling
 • Vekst og satsing på jernbane, med de muligheter det gir for videre utvikling
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsvilkår, deriblant personalbillett med NSBs tog
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Kirsti Bø
Telefonnummer: (+47) 913 17 499

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon