Controller for utbyggingsprosjekter

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Spennende og utfordrende stilling som prosjektcontroller

Statens vegvesen har en ledig stilling som prosjektcontroller knyttet til Prosjekt Vestoppland. Prosjekt Vestoppland gjennomfører store vegprosjekter i milliardklassen på E16 i Valdres og riksveg 4 på Hadeland. Dette er prosjekter som vil gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. I tillegg pågår en del mindre tiltak som landbruksadkomster og miljøgate i Gran. Du vil være prosjektleders rådgiver i forhold til styring og beslutninger, og delta i prosjektets ledergruppe.

Prosjekt Vestoppland har kontorsted på Roa og i Bagn. Arbeidssted er i utgangspunktet Roa på Hadeland, men en mer fleksibel løsning kan avtales. 

Arbeidsoppgaver

 • Som prosjektcontroller skal du bidra til at prosjektet har god kontroll og oversikt over de faktorer som påvirker økonomien i prosjektet, herav;
 • Planlegging
 • Entreprise - og konsulentkontrakter
 • Grunnerverv som påvirker økonomien i prosjektet
 • Finansierings - og kvalitetssikringsprosesser
 • Ivareta kvaliteten på prosjektets regnskap
 • Budsjettarbeid og prognoser
 • Bidra med rapportering og økonomiske analyser

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter en økonom med god regnskapsforståelse og erfaring med budsjettarbeid og analysearbeid.  Du har økonomiutdannelse på bachelor-nivå og har gjerne erfaring med prosjektoppfølging.

For oss er det viktig at du kan jobbe selvstendig og i team og er strukturert og analytisk. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er nødvendig. Excel er et viktig arbeidsverktøy du må beherske godt.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering 
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.  

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger