Compliance monitoring manager

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avinor AS er en sertifisert leverandør av flyplass- og flysikringstjenester. Selskapet står overfor et stadig mer omfattende og komplekst regelverk, med høye krav til overvåking, rapportering og kontroll av etterlevelse. Hovedformålet med stillingen er å overvåke at krav og rutiner etablert i Avinors styringssystem etterleves for å sikre forsvarlig drift og god styring av konsernets sikkerhetsarbeid. Herunder kontinuerlig forbedre og utvikle konsernets kvalitetssystemer. Compliance monitoring manager er organisert sammen med selskapets konsernstab for safety og security. 

Vi ser etter deg som er motivert for å utvikle compliance området i Avinor videre, og som trives med å jobbe både på systemnivå og med konkrete problemstillinger. Du ser helhet i komplekse problemstillinger, og er god til å kommunisere, rådgi og samarbeide med ulike deler av organisasjonen.  

Ansvarsområder:

 • Utarbeide revisjonsprogram og rapportere funn 
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner 
 • Utarbeide compliance risikobilder 
 • Kontinuerlig utvikling av compliance systemet 

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for at program for interne revisjoner innenfor sikkerhet og kvalitet blir etablert, vedlikeholdt, revidert og gjennomført iht. gjeldende prosedyrer og regelverk 
 • Overvåke at krav og rutiner etablert i Avinors styringssystem etterleves for å sikre forsvarlig drift og god styring av konsernets sikkerhetsarbeid. 
 • Gjennom internrevisjon vurdere om foretakets systemer, internkontroll og rutiner er tilstrekkelige og effektive og gi tilrådninger på bakgrunn av vurderingene på strategisk nivå 
 • Utarbeide regelmessige risikobilder vedrørende compliance i konsernet 
 • Gi råd og veiledning om foretakets forpliktelser til foretakets ledelse, ansatte og andre 
 • Sørge for at Avinor administrerer en pool av revisjonsledere, revisorer og fagpersoner, og tilse at disse holdes faglig oppdatert og kan være uavhengige i rollen som revisor/revisjonsleder 
 • Kontrollere at tilrådninger følges og rapportere om resultatet av kontrollhandlingen 
 • Kontrollere at linjens lukking av funn systematisk følges opp og verifiseres 
 • Etablere, vedlikeholde, og sørge for kontinuerlig forbedring av styringssystemets prosess for compliance monitoring 
 • Sørge for at accountable manager og safety manager kjenner situasjonsbildet vedrørende compliance 
 • Bistå i forbindelse med konsernets overordnede sertifiseringsprosesser, gi råd og kontrollere at krav er oppfylt  
 • Ha kontakt med relevante myndigheter ved endringer som kan ha betydning for compliance 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå, eller lang og relevant arbeidslivserfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver 
 • Kompetanse og erfaring innen sikkerhetsstyring og revisjonsarbeid 
 • Kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk, og klarer å forenkle komplekse problemstillinger 
 • Ønskelig med erfaring fra utvikling av compliance-systemer 
 • Bør ha kunnskap om revisjons og sikkerhetsarbeid, gjerne fra sivil luftfart 
 • Bør ha kunnskap om gjeldende regler med krav til flyplassoperatører 
 • Bør ha tilstrekkelig praktisk erfaring og kunnskap om drift av lufthavn eller sammenlignbar virksomhet 

Personlige egenskaper:

 • Avinors verdier: Åpen – Ansvarlig – Handlekraftig - Kundeorientert 
 • Ryddig, nøyaktig og grundig 
 • Pådriver og gjennomføringsevne, også i komplekse situasjoner 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Tillitsfull fremtoning 
 • Evne til å motivere 
 • Ved spørsmål, kontakt direktør sikkerhet og beredskap, Tarald Johansen.

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger