Cloud Manager

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Verden endrer seg, og Norge endrer seg. Globalisering og ny teknologi påvirker samfunnet, og arbeidslivet krever mennesker med mer, og stadig ny kompetanse. Kompetanseutvikling står høyt på den politiske agendaen, og Kompetanse Norge jobber for at alle skal kunne lære hele livet.

Seksjon for digitalisering og ikt har ansvar for å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester, både for interne brukere, og for landets innbyggere. Vi er 8 personer i seksjonen.

Vi søker deg som brenner for Cloud-teknologi, og som vil bidra i utviklingen av vår skytjeneste-strategi. Du vil få et dedikert ansvar for å ta i bruk de muligheter som ligger i skyen.

Viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen vil blant annet være:

 • Utarbeide veikart for skyporteføljen
 • Optimalisering og drift av skytjenester
 • Flytting av tjenester fra on-prem til sky
 • Forvaltningsansvar for skybaserte tjenester
 • Bidra til videreutvikling av driftsmiljøet
 • Være en viktig bidragsyter i arbeidet med å ta i bruk ny teknologi

Krav til kvalifikasjoner

 • Minimum 3 års høyere relevant utdanning. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • Erfaring med å utarbeide strategier for migrering av tjenester fra on-prem til sky
 • Erfaring med komplekse tjeneste- og dataintegrasjoner
 • Svært god kompetanse på en eller flere skyløsninger, eksempelvis Amazon Web Services, Google Cloud Platform eller Microsoft Azure
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er også en fordel med:

 • Erfaring med etablering, forvaltning og drift av Office365-løsninger
 • Relevante sertifiseringer relatert til skyplattformer 
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsett funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Hos oss får du

 • Være med å bidra til digitaliseringen av offentlig sektor
 • En unik mulighet til å påvirke hvordan skylandskapet i kunnskaps-sektoren vil se ut i tiden fremover
 • En meget sentral arbeidsplass i moderne lokaler i Oslo Sentrum: Karl Johans gate 7
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån. Til dette trekkes to prosent av lønnen til lovfestet innskudd.
 • Fleksitidsordning

Lønnsplassering etter kompetanse:

Fast stilling som seniorrådgiver, er lønnet med kroner 691 400,-- kroner 906 000,- i henhold til Statens lønnsregulativ.[AP1] For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Offentlig søkerliste  

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkerne vil i tilfelle bli informerte om dette på forhånd.

Kontaktpersoner

Tomm-Erik Johannessen
Seksjonsleder i seksjon for digitalisering og ikt
Mobil: 909 31 462

Hvem er Kompetanse Norge?

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er et vilkår for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksne sin kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger.

Kompetanse Norge er direktoratet for kompetansepolitikk under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontor i Oslo, Bergen og Tromsø.