CISO

Stillingsbeskrivelse

Jernbanen står midt i en stor digitaliseringsprosess der IT-systemer og -teknologi spiller en stadig mer sentral rolle. Dette gir nye muligheter for utvikling av Bane NOR som virksomhet gjennom automatisering og mer effektive arbeidsprosesser, bedre styring og kontroll, samt mulighet for å utnytte prediktive analyser for bedre ressursbruk.

Vi søker en offensiv, strategisk og gjennomføringssterk leder til nyopprettet stilling i divisjonen Digitalisering og teknologi. Som CISO vil du få strategisk og overordnet ansvar for hele informasjonssikkerhetsområdet i Bane NOR. Ansvaret er bredt og dekker informasjons- og cybersikkerhetsområdet for både operasjonelle og administrative systemer.

Vi ser etter en person som ønsker å jobbe i samspillet mellom jernbane og teknologi og som har et ønske om å bidra til å realisere Bane NORs visjon om «Europas sikreste jernbane».

Kontaktpersoner

Frederic Moger
Rådgiver - Research & Analyse, Visindi
Telefonnummer: (+47) 41548884
Rune Hope
Telefonnummer: (+47) 45075000

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon