Chief Technology Officer

Stillingsbeskrivelse

Selskapsviktig rolle hos verdensledende aktør

Med overordnet ansvar for selskapets utviklingsmiljø, søker vi en samhandlingsorientert og strategisk leder. I tillegg til å lede og utvikle svært kompetente kollegaer, innebærer rollen ansvar for selskapets globale leveringsevne til sivilt og militært marked. Herunder produktutvikling, markedsoptimalisering og kontinuerlig forbedring av våre prisvinnende produkter. 

Rollen tar del i selskapets toppledelse, og vel så viktig som teknisk kapabilitet, er din strategiske evne til å gripe an et helhetlig utviklingsløp. Herunder evne til å identifisere balanserte løsninger som ivaretar både tekniske og kommersielle hensyn, samt bidrar til optimal samhandling i skjæringspunktet mellom det tekniske og kommersielle miljøet.

Axnes er i sterk vekst, og rollen gir en unik mulighet til å spille en nøkkelrolle i selskapets internasjonale gjennombrudd. Prisvinnende produkter sikrer samarbeid med alle de store internasjonale helikopterprodusentene, og bevilgninger over det amerikanske forsvarsbudsjettet har bidratt til forpliktende samarbeid med amerikansk forsvarsindustri. 

Axnes er et veletablert teknologiselskap med en verdensledende posisjon innen sitt markedsområde. Selskapet har et godt omdømme, representerer et inkluderende kompetansemiljø, har et spesielt godt arbeidsmiljø og har en svært solid og langsiktig eier.

Ansvar og oppgaver

 • Overordnet ansvar for selskapets utviklingsmiljø, herunder lede og utvikle svært kompetente kollegaer
 • Deltakelse i selskapets toppledelse med dertil forventning om bidrag til virksomhetens strategiske måloppnåelse
 • Teknisk prosjektledelse, softwarekonfigurasjon og testledelse med ansvar for selskapets globale leveringsevne til sivilt og militært marked
 • Partner- og kundekommunikasjon i tett samarbeid med selskapets øvrige nøkkelpersonell, herunder bidra til optimal samhandling i teknisk/kommersielt skjæringspunkt
 • Produktutvikling, markedsoptimalisering og kontinuerlig forbedring av våre prisvinnende produkter
 • FoU- og budsjettansvar med fokus på å styrke vår posisjon som verdensledende leverandør av trådløse intercomløsninger

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning
 • Relevant ledererfaring fra aktuelle utviklingsmiljø innen software- og/eller elektronikkutvikling
 • Tilleggskompetanse eller interesse for ett eller flere av følgende områder anses fordelaktig:
  • digital radio-/satelittkommunikasjon
  • avionikk
  • luftfart
  • sikkerhetssamband
  • forsvarsindustri
 • Gode kommunikasjonsevner, spesielt på engelsk

Ønskede personlige egenskaper

 • Handlekraftig og samlende med fokus på å fasilitere tydelig retning, forutsigbare rammer og engasjement for et forankret utviklingsløp
 • Samhandlingsorientert med evne til å se kreative og balanserte løsninger, slik at både tekniske og kommersielle hensyn ivaretas 
 • Fremstå strategisk og kommersiell når det kommer til å gripe an og effektuere et helhetlig teknologisk utviklingsløp
 • Trygg, tillitsvekkende og lyttende i møte med samarbeidspartnere, kunder og ansatte
 • Ivareta rollen som diskusjonspartner hvor en analytisk tilnærming til behovskartlegging, forståelse for kjernen i en problemstilling og løsning/fremdrift står sentralt
 • Planmessig og strukturert med positiv tilnærming til krevende utfordringer og uforutsette endringer
 • Omgjengelig, sosial og opptatt av å prioritere og bidra til selskapets positive arbeidsmiljø

Derfor bør du søke den utfordrende stillingen

 • Selskapet er i sterk vekst, og rollen gir en unik mulighet til å spille en nøkkelrolle i selskapets internasjonale gjennombrudd
 • Prisvinnende produkter sikrer samarbeid med alle de store internasjonale helikopterprodusentene, og har over det amerikanske forsvarsbudsjettet bidratt til et forpliktende samarbeid med amerikansk forsvarsindustri
 • Veletablert teknologiselskap med verdensledende posisjon innen sitt markedsområde
 • Strategisk lederansvar og interessante teknologiske utfordringer i et spennende internasjonalt marked
 • Utviklingsansvar for et svært kompetent teknisk team
 • Konkurransedyktige betingelser i en virksomhet med godt omdømme og et solid og langsiktig eierskap
 • Rollen rapporterer til Chief Executive Officer og tar del i selskapets toppledelse
 • Flotte kontorlokaler i et inkluderende kompetansemiljø med et svært godt arbeidsmiljø

Annen informasjon

Søknad eller tips 

 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips
 • Søk helst stillingen elektronisk - eller via brukervennlig skjema her

Kontaktpersoner

Stefan Jensen
Siviløkonom og partner
Telefonnummer: +47 413 20 170
Frank Amundlien
Sivilingeniør og partner
Telefonnummer: +47 916 46 600

Hvem er Axnes?

Axnes was founded in 1995 and is a privately-owned company headquartered in Norway with offices in the United Kingdom, Austria and the United States of America, and worldwide distribution through its partner network. The company has been supplying its wireless intercom systems for two decades and is an EASA Part 21 and Part 145 approved quality organization.

Our team is driven by the belief that producing and developing the most advanced and versatile intercom system contributes to saving lives in demanding operational environments.

Read more www.axnes.com