C++ systemutvikler i avdeling for nettverksoperasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Forsvarets stasjon Ringerike er det ledig overingeniør(1087)/senioringeniør(1181) stilling som C++ systemutvikler for programvare på Linux.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være utvikling og vedlikehold av C++ programvare på Linux innen fagområdene nettverksprotokoller, distribuerte systemer og sanntidsprogrammering med hovedfokus på filtrering av store datamengder. 

Som en del av et devops-miljø vil du jobbe tett med systemadministratorer for å implementere nye prosesseringssystemer og utvide eksisterende. 

Du vil også være med å utføre koderevisjon og bidra til oppdatering og vedlikehold av system-dokumentasjon. Det vil også forventes at du deltar i planprosesser og anskaffelsesprosjekter innenfor fagområdet. 

Siden oppdatert fagkunnskap er vesentlig for å kunne løse arbeidsoppgavene vil det bli satt av tid og ressurser til å holde seg faglig oppdatert.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning: 

 • Det kreves minimum bachelorgrad eller tilsvarende innenfor informatikk eller datateknikk. 
 • Lang relevant erfaring/utvist realkompetanse innen fagområdet, med meget god resultatoppnåelse, kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Det er ønskelig med mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområdene. 

Krav til tjenesteerfaring: 

 • Kandidaten må ha erfaring med C++ programmering på Linux. 
 • Det er ønskelig med erfaring innen: 
 • Kernel-utvikling på Linux
 • Nettverksprogrammering og nettverksprotokoller
 • Utvikling av programvare for distribuerte systemer
 • Databaseteknologier
 • Test driven development
 • Firewallteknologi / pakkefiltreringssystemer

Særskilte krav: 

 • Det kreves at kandidaten har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk. 
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 
 • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som egnethet, vurderingsevne, samarbeidsevne og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt for tilsetning.

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør i lønnstrinn 63 – 70/ kr 548 200 – 623 900 pr. år) eller senioringeniør (kode 1181) i lønnstrinn 68 - 75/ kr 600 200 til 686 900 pr år) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. 

Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Kontakt for faglig spørsmål:
Telefonnummer: 32177233

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger