Byplanleggere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten rapporterer til byrådsavdeling for byutvikling. Etaten har ansvar for håndtering av alle kommunens saker etter plan- og bygningsloven, eiendoms- og oppmålingssaker samt kart og geodata. Etaten har i dag ca. 215 ansatte fordelt på 6 fagavdelinger. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. 

Vi søker etter medarbeidere til Kommuneplanavdelingen og til Byplanavdelingen, som igjen er delt opp i seksjoner for behandling av private innsendte planer, og en seksjon for offentlige planer. Vi søker byplanleggere som kan komplettere og styrke vår kompetanse og kapasitet. Vi ønsker deg som har interesse og motivasjon for å jobbe med byutvikling og arealplaner, byforming, gater og byrom.

Våre oppgaver omfatter bl.a. utredning og prosjektledelse av planprosesser på alle nivå og behandling av innsendte reguleringsforslag, analyser og arbeid med strategier for byens videre utvikling.

Arbeidsoppgaver:

Vi søker nå etter byplanleggere, gjerne med supplerende kunnskap og erfaring på følgende områder:

 • Arkitektur og byforming
 • Landskap
 • Vei, trafikk og samferdsel
 • Prosjektledelse
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Geografiske informasjonssystemer
 • Statistikk og analyse

Kvalifikasjoner:

Du har fortrinnsvis mastergrad eller hovedfag fra høyskole eller universitet. Annen utdanning med relevant yrkeserfaring kan også komme i betraktning.

Personlige egenskaper:

 • Du er en positiv lagspiller med vilje og evne til å skape resultater sammen med andre. Du har god formidlingsevne.
 • Du snakker og skriver godt norsk.

Vi tilbyr:

 • Arbeid i et av landets største fagmiljø med fokus på framtidsrettet og nytenkende byutvikling i Bergen.
 • Faglig utviklende og interessante oppgaver.
 • Kompetente og engasjerte kollegaer.
 • Lønn etter avtale.
 • Gunstig pensjonsordning.
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger.

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.

Kontaktpersoner

Gudrun Søreng
Seksjonsleder, Byplanavdelingen
Kjell Åge Matre
Avdelingsleder, Kommuneplanavdelingen
Petter Wiberg
Avdelingsleder, Byplanavdelingen

Hvem er Bergen kommune - Plan og bygningsetaten?

Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.