Byplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten er den største byutviklingsaktøren i kommunen med mål om å gjøre Bergen til en attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om den kompakte gå-byen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan- og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Plan- og bygningsetaten har ca. 220 medarbeidere fordelt på 6 fagavdelinger og 3 stabsstøtte avdelinger. Våren 2019 flytter vi inn i nye moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Bruns gate.

Byplanavdelingen består av to seksjoner for behandling av private innsendte planer, og en seksjon for offentlige planer. Vi søker byplanleggere som kan komplettere og styrke vår kompetanse og kapasitet innen landskapsarkitektur, byforming, veg og trafikk. Vi ønsker deg som har interesse og motivasjon for å jobbe med byutvikling og arealplaner, byforming, gater og byrom.

Arbeidsoppgaver

Byplanavdelingen søker etter engasjerte og dyktige medarbeidere som skal arbeide med utredning og saksbehandling av privat innsendte reguleringsplaner. Som søker har du kompetanse, interesse og motivasjon for å arbeide med byutvikling og arealplanlegging.

Du må gjerne ha supplerende kunnskap på områder som:

 • Arkitektur og byforming
 • Landskap
 • Vei, trafikk og samferdsel
 • Geografiske informasjonssystem
 • Prosjektledelse

Kvalifikasjoner

 • Du har fortrinnsvis mastergrad eller hovedfag fra høyskole eller universitet. 
 • Relevant yrkeserfaring og oppnådde resultat vil bli tillagt vekt.

Egenskaper

 • Du er i stand til å arbeide selvstendig, og du har evne til å skape resultat sammen med andre.
 • Du har god formidlingsevne og er tydelig og forståelig.
 • Vi formidler ofte kompliserte budskap med enkelt og klart norsk språk.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Du blir med på utviklingen av et stort tverrfaglig miljø i nye omgivelser med nye muligheter.
 • Arbeid i et av landets største fagmiljø med fokus på framtidsrettet og nytenkende byutvikling i Bergen.
 • Faglig utviklende og interessante oppgaver.
 • Kompetente og engasjerte kolleger.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • Gunstig pensjonsordning.
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger.

Kontaktpersoner

Gudrun Søreng
Seksjonsleder Byplanavdelingen
Telefonnummer: 408 02 931
Petter Wiberg
Byggesakssjef
Telefonnummer: 97 65 23 66

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.