Byplanlegger

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Beskrivelse av arbeidssted

Arbeidssted er Sarpsborg rådhus midt i sentrum av Sarpsborg. Stillingen er for tiden organisatorisk lagt til enhet plan og samfunnsutvikling,kommuneområde samfunn. Enhetens arbeidsoppgaver er samfunnsutvikling, areal- og transportutvikling, folkehelse og næringsutvikling. Samarbeid på tvers av fagområdene vektlegges. Å se den fysiske, økonomiske, miljømessige og sosiale utviklingen i sammenheng er sentralt for å oppnå gode løsninger. Dialog med innbyggere, næringsliv, foreninger og andre aktører er også sentralt i vårt arbeid.Sarpsborg er i vekst og enheten har ansvar for store plan- og utredningsoppgaver.Revidering av de overordnede arealplanene pågår, og mange reguleringsplaner er under utarbeiding. Flere av disse reguleringsplanene er knyttet til utvikling av et framtidsrettet transportsystem som skal realiseres gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Det tas forbehold om organisatoriske endringer.

 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå inn i fullføringen av arbeidet med ny sentrumsplan
 • Være pådriver for oppfølging og gjennomføring av sentrumsplanen
 • Være pådriver for sentrumsutviklingen og delta i sentrumsrelaterte plan- og utredningsoppgaver
 • Deltagelse i tverrfaglig plan- og utredningsarbeid

 

Krav til utdanning

 • Søker må ha relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, helst på masternivå.
 • Det er en styrke med kompetanse innenfor arkitektur og/eller byplanlegging.

 

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som:

 • Er initiativrik, nytenkende og glad i utfordringer
 • Er løsningsorientert
 • Har godt humør, god arbeidskapasitet og trives med høyt tempo

 

Erfaring

 • Søker må ha relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i offentlig eller privat virksomhet.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Ved utvelgelsen vil følgende bli vektlagt:
 • Evne til å bygge gode relasjoner internt og eksternt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Evne til å ta beslutninger og arbeide effektivt og strukturert
 • Engasjement og serviceholdning
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Analytiske egenskaper

 

Vi tilbyr

 • 100 % fast stilling, tiltredelse etter avtale.
 • Lønn etter kompetanse og kvalifikasjoner, god pensjonsordning.
 • Et godt faglig miljø.
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, i et trivelig og tverrfaglig miljø.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.

Kontaktpersoner

Hege Hornnæs
Enhetsleder
Mobil: 414 32 499
Svein Magne Agnalt
Rådgiver
Mobil: 951 52 097

Hvem er Sarpsborg kommune?

Sarpsborg kommune har 55 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Østfold med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden. I kommunen finner du både det nye sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen Sarpsborg - der barn og unge lykkes .

Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn