Byplanlegger (Sjefsarkitekt)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for byutvikling har et tverrfaglig miljø med ca 60 medarbeidere og er organisert i fem enheter. Avdelingen arbeider med overordet areal- og transportplanlegging som avklarer rammer for enkeltprosjekter. Sentrale oppgaver er kommunedelplaner, områdereguleringer og andre typer områdeplaner, utredninger og analyser. Politiske organer, offentlige instanser samt allmennheten er viktige kundegrupper for avdelingen.

Langsiktig byutvikling - blir du med på laget?

I Avdeling for byutvikling, enhet for sør og øst er det ledig stilling som planlegger tilknyttet planarbeid i Hovinbyen og/ eller Oslo sør. Du vil delta i arbeidet med å legge rammer for utviklingen i noen av Oslos mest sentrale utviklingsområder. Viktige oppgaver vi har i dag er blant annet oppfølging av Hovinbyplanen, områdereguleringsplaner for Ulven, Helsfyr, Lambertseter/ Karlsrud og Oppsal, samt utvikling av kollektivknutepunkter som Økern, Bryn/ Helsfyr, Breivoll og Hauketo.

Ved eventuell intern ansettelse kan de bli ledig annen stilling i avdelingen. Stillingen vil ha tilnærmet likt innhold, men  med noe variasjon i oppgavenes kompleksitet og i forventet grad av faglig selvstendighet.  Kvalifikasjonskravene vil være de samme som til den utlyste stillingen.  Søker bes om å opplyse hvis dette er av interesse.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i og lede arbeidet med utfordrende og kompliserte planprosesser.
 • Utarbeide ulike typer planer, analyser og utredninger på overordnet nivå.
 • Delta på vegne av Plan- og bygningsetaten i andre etaters/ aktørers planarbeider.
 • Veiledning/ faglig støtte og kvalitetssikring i enhetens forskjellige planarbeider og utredninger.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på masternivå som sivilingeniør, arkitekt, landskapsarkitekt eller planlegger.
 • Lang erfaring med tema knyttet til by- og transportplanlegging.
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og reguleringsplanlegging.
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • God kunnskap om word, excel og powerpoint er påkrevd. Det er også ønske om god kunnskap om indesign og/ eller analyseprogrammer eller trafikkmodeller.

Søkere med god og relevant realkompetanse og erfaring, som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, kan bli vurdert som kvalifiserte søkere. 

Personlige egenskaper

 • Du har sterk interesse og engasjement knyttet til byplanlegging
 • Du er strukturert, analytisk og leveringsdyktig, og har evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • Du må kunne håndtere utfordrende oppgaver både med hensyn til byplanfaglige problemstillinger og  løsninger, i et tidvis hektisk tempo

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi tilbyr

 • Et faglig bredt, godt og utviklende arbeids- og kunnskapsmiljø innen byutvikling og planlegging
 • Lyse lokaler med åpent kontorlandskap, sentralt i Oslo
 • Interessante faglige utfordringer
 • Gode pensjons, låne- og forsikringsvilkår
 • Fleksitid
 • Treningsmuligheter i arbeidstiden, i organiserte grupper eller i eget treningsrom
 • Lønnstrinn 55-59 som tilsvarer kr 723 900 til kr 784 400 pr. år

Kontaktpersoner

Jørn Roar Moe
Enhetsleder
Telefonnummer: 23 49 09 03
Mobil: 911 38 043

Hvem er Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten?

Plan- og bygningsetaten har ansvar for kommunens arealplanlegging, plan- og byggesaksbehandling, byggetilsyn, kartforvaltning og måle- og deletjenester. Etaten kan tilby interessante og utfordrende jobber i arbeidet med byens arealmessige og arkitektoniske utvikling. Våre ca. 490 medarbeidere arbeider i et spennende, fleksibelt og tverrfaglig miljø i moderne lokaler sentralt i byen.

Plan- og bygningsetaten ønsker mangfold og en jevn fordeling mellom kvinner og menn i alle stillingskategorier på arbeidsplassen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemming, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Plan- og bygningsetaten er en IA-virksomhet, og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli ført opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil det i så tilfelle bli gitt varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten og se flere ledige stillinger