Bymiljøetaten søker Avdelingsingeniør/ Overingeniør/ Bruforvalter

Ingeniør/ bruforalter

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å bli en del av Norges mest spennende veifaglige miljø?

Har du relevant fagbakgrunn og motivasjon for å bidra til at Oslo kommunes bruer, fjellskjæringer og støttemurer holdes i best mulig stand - da er det deg vi leter etter! 

Det bygges nytt og spennende i store deler av byen. Oslo kommune har de siste årene overtatt forvaltningen av spennende bruer, som for eksempel Akrobaten bru og Stovnertårnet. Bymiljøetaten seksjon for veidrift og vedlikehold forvalter blant annet 350 brukonstruksjoner, et større antall fjellskjæringer og støttemurer. Bruforvaltningen spenner fra store kjørebruer med flere felt til mindre gang- og sykkelbruer og kulverter. Fjellskjæringene spenner i kompleksitet fra enkle boltesikringer til store fangnett. Bymiljøetatens støttemurer er oppført som følge av veiutbygging og er utført som plassstøpte vegger, elementmurer eller stabelsteinsmurer. 

Bymiljøetaten søker nå en avdelingsingeniør/overingeniør som vil ha fag- og budsjettansvar for fagfeltet bruvedlikehold og murer/støttemurer/fjellskjæringer. Stillingens oppgaver er å følge opp den daglige driften av tjenestene, samt foreta alle nødvendige anskaffelser av tjenesteytere og konsulenter til arbeidet. Stillingen behandler også publikumshenvendelser og deltar i utbyggingsprosjekter som etatens fagansvarlige innenfor fagfeltene. Stillingen arbeider i tett i samarbeid med en dedikert kontrollingeniør som følger opp arbeid utført av entreprenører.

Arbeidsoppgaver

 • Behovsvurderinger og utarbeidelse av kontraktstrategier og konkurransegrunnlag
 • Gjennomføre nødvendige anskaffelser
 • Oppfølging av kontrakter og avtaler
 • Budsjettering, økonomioppfølging, avstemming, styring av framdrift og kvalitet
 • Fakturabehandling og fakturagodkjenning
 • Deltakelse i utbyggingsprosjekter, uttalelser til byggeplaner

Andre arbeidsoppgaver innenfor seksjonens arbeidsområder etter behov

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelor innenfor anlegg eller ingeniørhøyskole, fortrinnsvis med vekt på betong- og stålarbeider
 • Fagbrev og lang erfaring innenfor relevant fagfelt kan kompensere for mangelfull formell utdannelse
 • Relevant arbeidserfaring innenfor stillingens hovedoppgaver er ønskelig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kunnskap i bruk av pc som arbeidsverktøy

Kontaktpersoner

Joakim Hjertum
Seksjonssjef
Telefonnummer: 94 87 78 28

Hvem er Oslo Kommune, Bymiljøetaten?

Bymiljøetaten er en etat med cirka 750 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt marka, vannet og øyene. Sammen skaper vi en aktiv, grønn, trygg og vakker by. 

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.