Bygningssjef (Tjenesteleder byggesak)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bærum kommune

Bærum kommune har vel 125000 innbyggere og opplever stor vekst med fortetting og transformasjon. Høyere tetthet stiller krav til styring av kvalitet og gode helhetsløsninger. Et av kommunens hovedmål er en balansert samfunnsutvikling som er mangfoldig, grønn og urban.

Bærum kommune søker ny bygningssjef. Vi har et av landets fremste plan- og byggesaksmiljøer hvorav tjenestested Byggesak har 29 motiverte og kompetente medarbeidere. Tjenestestedet har ansvar for innsendte byggesaker, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, samt service og veiledning gjennom vårt kundesenter. Byggesak inngår i kommunalsjefområde Plan, miljø og kultur. Vi holder til sentralt i Sandvika med kort vei til et godt kollektivtilbud, handel og tjenester mm.

Vi søker en strategisk og utviklingsorientert leder med et klart brukerperspektiv og erfaring fra forvaltning av byggesaksprosesser, og gjerne også formgivningskompetanse. Bygningssjefen inngår i i toppledergruppa i Plan, miljø og kultur og er tilstede i møter i Planutvalget. Kommunens verdier er åpenhet, mot og respekt, og ledere bidrar til å virkeliggjøre verdiene i samspill med andre ledere og medarbeidere.

Bygningssjefen er ansvarlig for at byggesaksbehandlingen er effektiv, brukerorientert og har ønsket kvalitet. En viktig oppgave er å sikre høy arkitektonisk og juridisk kvalitet og å styrke den faglige utviklingen av tjenestestedet. Det forutsettes forståelse for myndighetsrollen og engasjement for digitalisering. Kommunen vektlegger innovasjon og utvikling av digitale løsninger for innbyggere og næringsliv, som skal bidra til økt selvhjulpenhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig, administrativ og personalmessig ledelse av tjenestested Byggesak.
 • Styre den daglige virksomheten gjennom prioriteringer, fordeling av ressurser og oppfølging.
 • Budsjett, regnskap og rapportering.
 • Sikre ønsket kvalitet i produksjon, bidra til kontinuerlige forbedringer og styrke bruken av digitale løsninger.
 • Bidra til helhetlig ledelse av Plan, miljø og kultur.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis arkitekt evt. landskapsarkitekt, med kjennskap til aktuelt lovverk og tjenestestedets fagområde. Interesse for arkitektur vektlegges.
 • Relevant ledererfaring, beslutningsevne og gjennomføringskraft.
 • Helhetsperspektiv, god rolleforståelse og gode kommunikasjonsevner vektlegges.
 • Evne til å forankre styringssignaler og bidra til godt samspill med andre virksomheter, sektorer, byens befolkning og utbyggere.
 • Evne til å motivere og mobilisere medarbeiderne, lede involverende arbeidsprosesser og sikre god ressursutnyttelse. Kjennskap til LEAN er en fordel.

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper:

 • Trygg
 • Utadvendt
 • Strukturert
 • God på samarbeid
 • Fleksibel
 • Utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • En kommune som tenker langt, har tydelige mål og legger til rette for innovasjon og nytenkning.
 • Interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et stort, tverrfaglig miljø.
 • Tett samarbeid i et lederteam og en god og etablert dialog med politisk nivå.
 • Fast ansettelse i 100 % stilling og lønn etter kvalifikasjoner og avtale.
 • Gode utviklingsmuligheter og kompetanseutviklingsstipend.
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Annet

Vitnemål og attester tas med på intervju.

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentleglova §25).

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Kontaktpersoner

Jannike Hovland
Kommunalsjef plan, miljø og kultur
Telefonnummer: (47) 907 72 129
Wenche Kristiansen
Manager Public sector
Telefonnummer: +47 922 83 756

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger