Bygningssjef (fagleder byggesak), 100% fast, Plan, bygg og geodata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vestby kommune søker bygningssjef (fagleder byggesak) i 100 % fast stilling ved resultatområde Plan, bygg og geodata.

Andre gangs utlysning.

Resultatområde (RO) Plan, bygg og geodata (PBG) er oppdelt i avdelinger for Plan, byggesak og geodata og ledes av RO-leder PBG. RO-et ivaretar kommunens oppgaver innen arealplanlegging, oppmåling og byggesaksbehandling og har totalt 18 heltids stillingshjemler. Fagansvar for hver avdeling er lagt til stillingene som plansjef, bygningssjef og geodatasjef, og stillingene inngår i RO-leder PBG's ledergruppe.

Bygningsavdelingen har i tillegg til stilling som bygningssjef, fem stillinger som saksbehandlere med ulik fagbakgrunn.

Avdelingen har ansvar for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og annet lovverk med tilknytning til byggesaker. Vestby kommune er i sterk vekst og utvikling. Områderegulering for Vestby sentrum er vedtatt og store investeringer og skal foretas i årene fremover ved bygging av infrastruktur. De første tiltak i tilknytning til planen ventes igangsatt om kort tid. Utviklingen i sentrum kommer i tillegg til stor saksmengde knyttet til den øvrige bygge- og anleggsvirksomhet i kommunen.

Som bygningssjef i kommunen vil du arbeide i et tverrfaglig miljø hvor både selvstendighet og lagånd er verdsatt, og der oppgaver og ansvar gir mulighet til å påvirke utviklingen av kommunens tjenester overfor innbyggere og næringsliv mv. Bygningsavdelingen har et godt faglig samarbeid med øvrige avdelinger i RO-et, og med kommunen for øvrig. Vår felles oppgave og målsetning er å bidra til at kommunen fortsatt skal være et godt sted å bo, arbeide og oppholde seg i.

Næringslivet er viktig for kommunen og bygningssjef har et særskilt ansvar for saksbehandling og oppfølging av næringsrettede byggesaker. Bygningssjef skal påse at dette ivaretas tilfredsstillende og kontinuerlig.

Aktuelle arbeidsoppgaver;

 • Følge opp bygningsavdelingens saksbehandling og legge til rette for effektiv utnyttelse av ressursene på bakgrunn av lovkrav og forventninger fastsatt av overordnede
 • Medvirke til å utarbeide retningslinjer og arbeidsrutiner for bygningsavdelingen
 • Medvirke til at kompetanse i avdelingen opprettholdes og videreutvikles
 • Være faglig støtte og motivator for avdelingens ansatte
 • Gjennomføre intern opplæring av nyansatte
 • Utføre egen saksbehandling og oppfølging av byggesaker generelt og for næringsliv spesielt
 • Utføre rapportering av avdelingens aktivitet
 • Gjennomføre avdelingsmøter
 • Medvirke til god kontakt mellom avdelingens ansatte og kunder
 • Medvirke til lokalt og regionalt samarbeid 
 • Delta som tilhører i Plan- og miljøutvalget etter avtale med RO-leder
 • Ved behov utføre andre oppgaver knyttet til arbeidsområdet.

Dine kvalifikasjoner;

 • Vi ønsker oss søkere med utdannelse fra universitet/ høyskole med fag innenfor arbeidsområdet som i tillegg har lang og relevant erfaring. Søkere med annen relevant utdannelse og lang og relevant erfaring vil også kunne bli vurdert
 • Erfaring som saksbehandler i offentlig virksomhet
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter mv.
 • God kjennskap til bruk av elektroniske hjelpemidler og programmer som benyttes i byggesaksbehandling
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig 
 • Kjennskap til andre oppgaver tillagt RO - Plan, bygg og geodata er ønskelig.

Personlige egenskaper;

 • Har lyst og evne til å arbeide i et hektisk miljø, med tidsfrister og oppgaver som ofte haster
 • Har stor arbeidskapasitet, samt evne til å arbeide selvstendig og ta egne beslutninger
 • Har gode samarbeidsevner og forståelse av god kommunikasjon
 • Har faglig kompetanse i tilstrekkelig grad til å forestå opplæring av ansatte
 • Har god selvinnsikt samt evne og vilje til endring/ forandring
 • Er serviceinnstilt og omgjengelig
 • Er nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Har godt humør og bidrar positivt i et godt arbeidsmiljø.

Vi kan tilby;

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i en kommune i sterk vekst og utvikling
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Kurs, fagsamlinger og ulike sosiale arrangementer
 • Firmahytte på Sjusjøen.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes ved utvidet søkerliste. Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Kontaktpersoner

Jack Hatlen
Telefonnummer: 64 98 01 00