Bygningsingeniør søkes til drift av bygg/stasjoner og bussholdeplasser

Bygningsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

1.   Prosjekt

 • Forprosjekt og prosjektering
 • Bygging
 • Vurdere behov for særskilte krav til FDV ift vedlikehold
 • Overtagelse
 • Tidlig driftsfase

2.Vedlikehold og drift

 • Oppfølging av garantitid/avtaler
 • Tidlig driftsfase
 • Støttefunksjon til drift og bygnings avdeling vaktmestere innenfor faget f.eks: VVS, Brannvern..etc avhengig av kompetansen
 • Drifte og vedlikeholde eksisterende bygningsmasse/bussholdeplasser
 • Oppdatere vedlikeholdsinstrukser
 • Samarbeide på tvers av faggrupper for at vi skal levere best mulig kvalitet

3.Representere Banesjef T-bane i forskjellige fora.

4.Kjøre mindre vedlikeholdsprosjekter

 

Du får altså være med i forprosjekteringen, under prosjektet, ved overtagelse og til slutt så har du et drifts-/ vedlikeholdsansvar.

Vi søker deg som liker forskjellige utfordringer og som samarbeider godt med andre.

Vi oppfordrer nyutdannede ingeniører med bygg og anlegg til å søke.

Krav til kvalifikasjoner:

 • Høyskoleutdannelse innen bygg og anlegg og/eller teknisk fagskole innen bygg og anlegg.
 •  Relevant og lang erfaring kan kompensere for manglende formalkompetanse.
 • Relevant erfaring fra drift /vedlikehold
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Erfaring fra visitasjoner og kontrollarbeider.

Personlige egenskaper:

 • Evne til å mestre og trives i et operativt nivå samt i prosjekt.
 • Resultatrettet og løsningsorientert.
 •  Fleksibel og serviceorientert.
 • Gode evner til å kommunisere eksternt og internt på alle nivåer i organisasjonen.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 15 år)

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Søknad og CV sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem innen 18. november. Kun søkere via vårt rekrutteringssystem vil bli vurdert.

Kontaktpersoner

Anne Margrete Kvale
Rekrutteringskonsulent
Telefonnummer: +47 975 96 270
Khalid Krouti
Avdelingsingeniør
Telefonnummer: 95869928

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser. 

Hele konsernet har om lag 3500 ansatte og omsetter årlig for 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.