Byggteknisk ansvarlig for Oslo S og Nationaltheatret stasjon

Stillingsbeskrivelse

Oslo S og Nationaltheatret stasjon er blant landets desidert største kollektivknutepunkt med komplekse tekniske bygg- installasjoner. Vi har behov for å styrke vår kompetanse på dette området, og søker etter en driftig og teknisk kompetent kollega som ønsker å bli del av et dyktig tverrfagligteam med høy arbeidsmoral og trivsel.

Du vil ha ansvar for at alle tekniske installasjoner og systemer, som for eksempel el-, ventilasjon-, kjøle-, varme-, og SD-anlegg, utvikles mot høy driftssikkerhet.

Arbeidsoppgaver

 • Driftsplanlegging, tilsyn og skjøtsel som for eksempel innebærer overvåking, oppfølging og drift av bygg, tekniske anlegg og grunn på stasjoner
 • I samarbeid med vedlikeholdssjef planlegge og gjennomføre mindre vedlikeholds-prosjekter
 • Internkontroll og brannvern
 • Gjennomføre innkjøp på bl.a. drifts
 • og rammeavtaler
 • Delta på befaringer, koordinere interne og eksterne ressurser og samarbeidspartner
 • Oppfølging og lukking av avviksmeldinger og øvrige kundehenvendelser
 • Identifisere og gjennomføre tiltak som bidrar til høy kunde
 • og leietakertilfredshet
 • Benytte gjeldende vedlikeholdssystem (Lydia) og andre digitale verktøy relevant for jobben
 • Budsjett og økonomirapportering
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig tilhører fagområdet kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ingeniør/teknisk fagskole eller tilsvarende
 • God kjennskap til alle fag og driftsoppgaver samt erfaring med tekniske systemer knyttet til store bygg og anlegg.
 • God kjennskap til byggfaget
 • God kjennskap til myndighetskrav ifm. byggprosjekter, brannvern, SHA/HMS
 • Erfaring med innkjøp og anskaffelser samt kjennskap til fredning og vern
 • Førerkort klasse B
 • Gode kunnskaper i norsk og engelsk
 • Bane NOR samarbeider med et eksternt selskap for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig, med høy grad av selvstendighet
 • Høy gjennomføringsevne og sulten på å oppnå resultater
 • Aktivt bidra til et godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode
 • Proaktiv og ser kundens behov
 • Meget gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert, respektfull og nytenkende

Vi tilbyr

 • En faglig utfordrende stilling hos en viktig samfunnsaktør
 • For tiden personalbillett med NSBs tog
 • Gode pensjons
 • og forsikringsordninger
 • Fleksitid og overtidsbetalt

Kontaktpersoner

Jørgen Lillehol
Telefonnummer: +47 974 39 130

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon