Byggherrestøtte/prosjektkoordinator til avslutningsprosjekt

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK) er morselskapet i Store Norske- konsernet. Selskapet er 100 prosent eiet av den norske stat. Konsernets hovedvirksomhet har historisk vært kullgruvedrift, og fra 2001 i regi av datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS. Eier la i forslag til statsbudsjett for 2018 frem forslag om permanent stengning og avslutning av gruveaktivitetene i Svea og Lunckefjell. Stortinget ga sin tilslutning til regjeringens forslag gjennom sin godkjenning av statsbudsjettet for 2018. I den sammenheng er det opprettet et eget avslutningsprosjekt for stengning og avslutning av gruveaktivitetene i Svea og Lunckefjell.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du en spennende jobb i skjæringspunktet mellom byggherrestøtte og rettsvitenskap? Og i unike Longyearbyen, Norges arktiske juvel - Svalbard? Da har du en sjelden mulighet. 
Vi søker etter en person som skal bistå byggherreorganisasjonen under et meget krevende avslutningsprosjekt av et komplett gruvesamfunn i Arktis. I denne sammenhengen trenger vi en prosjektkoordinator som har full kontroll på alt fra referater og arkivering til juridisk bistand. 
Stillingen vil ha en varighet på 3-5 år, og vil rapportere til prosjektleder. Hovedarbeidsstedet er i Svea.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektering/klargjøring/kontrahering for gjennomføring, oppfølging og dokumentasjon av entreprisekontrakter
 • Kontorstøtte
 • Publikumshenvendelser
 • Intern kommunikasjon
 • Rapportering, fakturabehandling, møter, møtereferat, arkiv,
 • Man vil måtte kunne påse at øvrige juridiske og ikke-juridiske oppgaver vil kunne tilfalle stillingen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap er ønskelig for stillingen
 • Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God relevant erfaring vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig med kompetanse/erfaring i forhold til KS-systemer og formelle kvalitetsrutiner
 • Søkerne forutsettes å beherske relevante IT verktøy
 • Det er ønskelig med erfaring fra statlige investeringsprosjekt
 • Det er en fordel med erfaring fra drift av prosjekthotell
 • Førerkort for motorvogn klasse B

Utdanningsretning

 • Juridiske fag
 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Er utadvendt , har gode samarbeidsevner og viser initiativ og innsatsvilje
 • Kan arbeide selvstendig, systematisk og nøyaktig og har interesse for fagområdet
 • Er omgjengelig med godt humør og kan bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Er selvstendig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Samarbeid med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag
 • Gode arbeidsforhold og uformell atmosfære
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Dekning av flytte- og reisekostnader
 • Botilbud etter avtale

Kontaktinfo
Gudmund Løvli, Prosjektleder, tlf: (+47) 906 64 442

Kontaktpersoner

Gudmund Løvli
Prosjektleder
Telefonnummer: (+47) 906 64 442