Byggherrestøtte

Byggherrestøtte, Vedlikehold sør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Stillingen hører til seksjonen Vedlikehold sør, som er en av fire seksjoner i Drift og vedlikehold sør. Vedlikehold sør har totalt 13 medarbeidere og dekker hele det geografiske området Vestfold og Telemark og Agder.

Seksjonens ansvarsområde omfatter planlegging og oppfølging av asfaltarbeider, vegoppmerking, bruvedlikehold og utskifting/nybygging av bruer. 

Stasjoneringssted vil være ved ett av våre kontorsteder innen det geografiske området, fortrinnsvis Skien, Arendal eller Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

Som byggherrestøtte skal du: 

 • Tilrettelegge for, og delta på bygge-møter, samt sørge for referatskriving fra møtene.
 • Sørge for ajourhold av de IT-systemer som benyttes i vedlikeholdsprosjektene.
 • Bistå i forbindelse med utarbeidelse av konkurransegrunnlag.
 • Bistår i forhold til økonomioppfølging i prosjektene.
 • Deltar på bruinspeksjoner etter behov.
 • Fremskaffe nødvendig dokumentasjon etter gjennomførte prosjekter og sørge for at dette lagres i tilpassede IT-systemer
 • Tilrettelegge for, og delta på seksjons‐ og fagmøter samt sørge for referatskriving fra møtene.
 • Generell saksbehandling av diverse saker på seksjonen.

Kvalifikasjoner

Ønskede Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høgskole med relevante fag, minimum 2 år.
 • Erfaring innenfor de aktuelle fagområdene, drift og vedlikehold av veg eller innen bygg og anleggsvirksomhet.
 • Behersker relevante IT-verktøy for kontorstøtte.
 • Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B. Det må påregnes en del reisevirksomhet innen det geografiske området

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi vil også legge vekt på:

 • Du må kunne arbeide strukturert og selvstendig
 • Du må ha evne til å ta initiativ og være resultatorientert
 • Du må ha nødvendige IT-ferdigheter.
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
 • Gode samarbeidsevner og kunne bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Seksjonssjef Knut Asbjørn Koland på tlf: 97051655, eller på e-post: Knut.koland@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Knut Asbjørn Koland
Seksjonssjef
Telefonnummer: (47) 97 05 16 55

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger