Byggherreenheten søker prosjektansvarlig med gjennomføringskraft

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bygge fremtidens Bærum? 

Vi søker to-tre fremtidsrettede prosjektansvarlige med gjennomføringskraft. 

Bærum kommune opplever befolkningsvekst og kommunens Byggherreenhet har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av alle kommunens byggeprosjekter. Vi har ansvar for en spennende prosjektportefølje; hovedsakelig bestående av prosjekter innenfor skoler, barnehager, omsorgs- og velferdsboliger, og sykehjem. Vi skal gjennomføre prosjekter for 3 - 4 milliarder kroner de neste 4 årene, og har derfor behov for å styrke det faglige miljøet. Byggherreenheten har ansvar for både nybygg og rehabilitering/ombygging/utvidelser, og har fokus på å effektivisere og optimaliser arealbruken i prosjektene. Av spennende prosjekter som kommer kan vi nevne Nadderud Stadion, svømmeanlegg og friidrettsstadion på Rud, Oksenøya senter, utbygging av Tårnet senter på Fornebu, 2 brannstasjoner, Fornebu seremonisenter, samt flere skoler og omsorgsbygg. 

Prosjektene i Byggherreenheten er vesentlige for kommunens klima- og miljøprofil. Erfaring med å tenke miljø i både løsninger og gjennomføring vil være en viktig del av arbeidet. 

Eiendomsenheten er sentral i kommunens produksjon av velferdstjenester og i samfunnsutviklingen. Gjennom å fremskaffe riktige og effektive lokaler og utvikling av fast eiendom bidrar vi til verdiskapning for kommunens innbyggere.

 

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar: Ivareta byggherrerollen i kommunens byggeprosjekter
  • Totalansvar for investeringsprosjekter – fra behov/idé til bygg i drift.
  • Ivareta ansvar for gjennomføring av utviklings-/investeringsprosjekter på vegne av kommunen.
  • Ha ansvar for organisering, planlegging og gjennomføring av prosjektet innenfor prosjektets målsettinger og rammer.
  • Engasjere rådgivere og entreprenører og lede prosjektorganisasjonen.
  • Styre og rapportere prosjektøkonomi og prosjektstatus til avdelingsleder.
  • Sikre risikovurderinger og tiltaksplaner.
  • Sikre overgang til bygg i drift og oppfølging av reklamasjoner.
 • Bidra til å sikre gode prosjekter for kommunen:
  • ved å gjøre gode helhetsvurderinger og se sammenheng mellom investering/drift og tjenesteyting.
  • ved å involvere relevante aktører og samhandle på tvers i organisasjonen
  • ved å kartlegge, vurdere og fremlegge strategiske veivalg for drøfting og forankring hos eiendoms ledelse.

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant universitets- eller høyskoleutdanning, eller evt. bred bransjerelatert erfaring som kompensasjon for manglende formell utdannelse
 • Erfaring fra prosjektledelse innen eiendom-, bygge- og anleggsbransjen, alternativt oljebransjen

 

Utdanningsretning og nivå: 

 • Bygg og anlegg
 • Administrasjon og ledelse
 • Høyskole / Universitet, 3-årig Diplom / Bachelorgrad

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • Effektiv, strukturert og leveringsorientert arbeidstilnærming
 • Kompetanse og ønske om å jobbe i et «hektisk» fagmiljø med ulike typer oppgaver

 

Vi tilbyr

 • Et spennende og tverrfaglig miljø med meget kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere
 • Gode utviklingsmuligheter i en av Norges største eiendomsvirksomheter
 • Varierende og utfordrende arbeidsoppgaver med frihet til å påvirke egen arbeidsdag
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

 

Annet

Vitnemål og attester tas med på intervju.

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Kontaktpersoner

Marianne L. Kinn
Avdelingsleder

Hvem er Bærum kommune ?

Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden

Les mer om Bærum kommune og se flere ledige stillinger