Byggforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Eiendom, med i alt 100 ansatte, er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle bygg i kommunal eie i Asker kommune.

Avdelingen Byggforvaltning består av 24 ansatte fordelt på avdelingsleder, byggforvalter, teknisk faggruppe og økonomi.

Avdeling Byggforvaltning og vedlikehold har som hovedoppgave å forvalte formålsbygg som skoler, barnehager, helsebygg, idrettsbygg, samt administrasjons- og næringsbygg og kulturminnebygg. Dette omfatter også teknisk fagansvar og ansvar for energieffektivisering. Vi er lokalisert i Jørgensløkka 60 sentralt i Asker.

Arbeidsoppgaver

 • Tilstandsanalyser og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for egen portefølje
 • Fag- og koordineringsansvar for egne bygg og mindre prosjekter
 • Rapportering av fremdrift og økonomi for egne tiltak og prosjekter
 • Oppfølging av service- og rammeavtaler, samt deltagelse i forbindelse med kontraktsinngåelse
 • Bistå i forprosjektering og delta i forbindelse med overtagelse av nye bygg, samt reklamasjonshåndtering
 • Samarbeide på tvers av enhetene i Eiendom, samt andre virksomheter i kommunen
 • Kommunikasjon med brukere, leietakere og offentlige myndigheter

Kvalifikasjoner

 • Byggeteknisk utdanning på 3-årig høyskole
 • 2-årig teknisk fagskole kan erstatte 3-årig høyskole
 • Krav til relevant erfaring innen eiendomsforvaltning
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring med og interesse for digitale verktøy
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper

 • God samarbeidsevne
 • Jobbe selvstendig
 • God struktur og ordenssans
 • Service og løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet i en hektisk hverdag

Personlig egnethet tilegges avgjørende betydning

Vi tilbyr

Deltagelse i et allsidig fagmiljø i Eiendom med høy kompetanse, og gode muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr god pensjonsordning og avlønning etter utdanning og relevant arbeidserfaring.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Asker kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra offentlig søkerliste. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Kontaktpersoner

Berit Helgesen
Avdelingsleder
Telefonnummer: +47 901 35 969
Christian Goderstad
Byggforvalter, teamkoordinator
Telefonnummer: +47 902 02 838

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger.

Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.