Byggforvalter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Bygg- og eiendomsavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av etatens bygg, som for eksempel Kontor bygg, Trafikkstasjoner, kontrollstasjoner og velferdsbygg.

Aktuelle kontorsted for stillingen er Leikanger eller Bergen. 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver:

 • Daglig oppfølging av bygningsmassen i egen portefølje
 • Oppfølging i FDVU system, samt brukersystemet POB
 • Foreta tilstandsvurderinger
 • Utarbeide langsiktige vedlikeholdsplaner
 • Gjennomføre vedlikeholds- og rehabiliteringsplaner, samt brukertilpasninger
 • Oppfølging av drift og service avtaler for bygg
 • Oppfølging av internkontroll og offentlige lovkrav som brann, radon og legionella
 • Utarbeidelse, inngåelse og oppfølging av service- og vedlikeholdsavtaler, samt mindre prosjekter i egen portefølje
 • Energioppfølging
 • Budsjett- og økonomioppfølging, samt kontering for egen portefølje

Andre oppgaver:

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 

Kvalifikasjonskrav
 • Teknisk utdannelse innen Bygg, minimum ingeniør (bachelor)
 • God IT-kunnskap, og praktisk erfaring med moderne dataverktøy, inkludert styrings- og informasjonsforvaltningsverktøy innen eiendomsforvaltning
 • Byggfaglig kompetanse
 • Kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Lang erfaring innenfor forvaltning, eiendomsdrift, byggeledelse og/eller prosjektledelse kan kompensere for manglende formell utdanning

Personlige egenskaper:

 • Handlekraftig og stadig på søken etter nye og fremtidsrettede måter å løse oppgaver på
 • Gode analytiske evner og helhetsforståelse
 • Selvstendig, kvalitetsbevisst og ansvarsbevisst
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk og strukturert med god planleggingsevne
 • Løsningsorientert med stor gjennomførings evne
 • Det er krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort kl B
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjons sjef Jan-Erik Hansen tlf 948 04 941.

Vi ber om at du vedlegger vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, men husk også å benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger