Byggforvalter - Byggforvaltningen

Stillingsbeskrivelse

Byggforvaltningen er en enhet underlagt avdeling for Bymiljø. Enhetens hovedoppgave er å utarbeide langsiktige mål og strategier for utvikling av kommunens bygg, samt etablere tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for kommunens eiendomsportefølje. Dette arbeidet utføres i tett /nært samarbeid med kommunens driftsenhet og de ulike tjenester. Planer skal danne grunnlag for kommunens prioriteringer av vedlikehold og utbygging. Vi har i dag ansvaret for en bygningsmasse bestående av 171 formålsbygg og ca. 1200 boenheter. Dette tilsvarer ca. 450 000 m2.

Stillingsbeskrivelse

For å nå våre mål og ambisjoner om en mer effektiv og profesjonell byggforvaltning, skal vi styrke avdelingen med en dyktig og entusiastisk forvalter. Som byggforvalter vil du bidra aktivt til å videreutvikle enheten og fagområdet. Stillingen rapporterer direkte til leder for Byggforvaltningen. 

Er du vår nye byggforvalter?

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for en portefølje av bygg med utarbeidelse av langsiktige mål og strategier
 • Etablere vedlikeholdsplaner for bygg porteføljen med kalkulering og budsjett
 • Planlegge skadeforebyggende vedlikehold og tiltak
 • Tett og god samhandling med Byggdrift og øvrige tjenesteenheter
 • Bidra på vegne av byggeier i interne og eksterne prosesser for å ivareta kommunens eiendomsmasse

Kvalifikasjoner

 • Ønskelig med 3-årig høyskole i byggetekniske fag
 • Relevant erfaring fra eiendomsforvaltning, entreprenør- eller byggebransjen kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God bygningsmessig og økonomisk helhetsforståelse
 • Fortrolig med IKT som arbeidsverktøy
 • God muntlig og skriftlig norsk språk

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg
 • Utdanningstittel: Ingeniør

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
 • Personlige egenskaper
 • Initiativrik og proaktiv.
 • Selvstendig og løsningsorientert.
 • Fleksibel.
 • Evne til å jobbe og samhandle i tverrfaglig miljø.

Språk

Norsk

Vi tilbyr

 • Spennende og faglige utfordringer i et aktivt arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste

Annet

 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.
 • Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
 • Oppgi minimum 2 referanser.
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Kontaktpersoner

Arve Norgård
Fagleder
E-postadresse: 474 55 015

Hvem er Tromsø kommune?

Tromsø kommune  er med sine 75 000 innbyggere Nord-Norges største. Tromsø er eneste nordnorske 1800-talls trehusby som overlevde 2. verdenskrig uten store skader. Bysenteret har derfor stor betydning for nordnorsk urban identitet. Byen kan beskrives som en urban villmark, med kafeer, universitet og folkeliv i naturskjønne omgivelser. Tromsøs unike, strategiske plass i nordområdene er koblet sterkt opp mot universitetet, universitetssykehus, fantastisk natur og et yrende kultur- og idrettsliv. Kommunen har rundt 7.000 medarbeidere fordelt på 86 enheter og tjenester.

Kommunen vokser, og med et mål om nullvekst i personbiltrafikk legges opp til at utvikling først og fremst skal skje gjennom fortetting. Dette gir store utfordringer til utvikling av sentrum, utvikling av nye bolig- og næringsområder og transformasjon. Sentralt i dette arbeidet står byutvikling, en seksjon som består av rundt 100 medarbeidere fordelt på enhetene for Byplan, Byggesak, Geodata, Klima miljø og landbruk, Veg, Park, samt felles stab.