Byggesaksrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Vil du være en del av et spennende fagmiljø med fokus på byutvikling og arealforvaltning? Kan du være ansvarlig søker for store, tverrfaglige og komplekse prosjekter? Våre kollegaer jobber på prestisjeprosjekter som Fornebubanen, Cicignon Park, Arena Fredrikstad, Færderforbindelsen, Nygårdstangen-Bergen-Fløen, Klemetsrudanlegget og en rekke andre oppdrag gjennom rammeavtaler og private kunder.

Du får jobbe i spennende prosjekter av stor samfunnsmessig betydningSom senior byggesaksrådgiver i COWI vil du lede/jobbe i våre store og komplekse tverrfaglige prosjekter, gjerne i samarbeid med prosjektledere, eksterne underleverandører eller partnere. Du vil være med på å vinne og lede nye og spennende prosjekter for oss, og du vil spille en viktig rolle i prosessen med å videreutvikle vårt fagmiljø. Vi har lang erfaring med å jobbe med prosjekter på tvers av geografi, noe som gir muligheter for å delta i både nasjonale og internasjonale prosjekter.

I denne stillingen blir du en del av et lite, men stolt team av byggesaksrådgivere, men vil også samarbeide tett med øvrige fageksperter i seksjonen for Byutvikling og Natur.I COWI har vi dedikerte og faglig engasjerte medarbeidere som setter sin ære i å utvikle helhetlige og bærekraftige løsninger. Vi er markedsledende innen flere fagområder, og for å forvalte ansvaret og tilliten vi har fått av kundene våre også fremover, trenger vi flere flinke og engasjerte kollegaer som vil være med oss på denne reisen.

Få en nøkkelrolle i vårt spennende fagmiljø i OsloI denne stillingen blir du en del av vårt team av eksperter, og du arbeider i tett samarbeid med seksjonsleder og faglig leder for Byggesak i avdeling Plan og på tvers av avdelinger.

Du vil daglig kunne utføre følgende arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning innenfor fagområdene plan- og byggesak
 • Søke om tillatelse til tiltak i byggesaker, utarbeider dispensasjonssøknader og eventuelle klager på vedtak etter plan- og bygningsloven.
 • Utarbeide søknader etter tilhørende lovverk, som Arbeidsmiljøloven, Jernbaneloven, Kulturminneloven, Forurensningsloven m.v.
 • Kontakt med oppdragsgivere og offentlige etater
 • Markedskontakt og kundeoppfølging

Dine ferdigheter. Vårt team. Sammen utformer vi fremtidenFor å lykkes i denne stillingen som byggesaksrådgiver mener vi du bør være strukturert, nøyaktig og engasjert. Du bør være fleksibel, løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner. I tillegg trives du med å dele din kunnskap med andre! Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kolleger.

Du bør dessuten ha følgende kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Du har minimum en relevant bachelorgrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør, arealplanlegging eller tilsvarende grad
 • Du har minimum 4 års erfaring fra rådgiver- eller annet kunnskapsmiljø
 • Du har erfaring og relevant praksis fra utførelse eller prosjektering
 • Du snakker og skriver flytende norsk, gjerne også engelsk
 • Du er motivert for å jobbe på flere prosjekter og kunder med en kundefokusert tilnærming
 • Du har god kunnskap om plan og bygningsloven, byggesaksforskriften (SAK10) og byggeteknisk forskrift (TEK17)
 • Det er en fordel med erfaring med bruk av digitale søknadsløsninger

COWI som arbeidsplassCOWI tilbyr en dynamisk arbeidsplass med utfordrende arbeidsoppgaver, og byr på gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest spennende og komplekse samferdselsprosjekter i et sterkt og tverrfaglig miljø med fokus på effektive transportløsninger innen veg, bane, tunnel og bru.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss. Vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt
 • Faglig utvikling gjennom deltakelse i noen av Norges mest utfordrende prosjekter
 • Muligheter for deltakelse i internasjonale prosjekter
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Har du spørsmål?Krishnan Kavungal Anat, seksjonsleder Byutvikling og Natur, krkg@cowi.com / tlf +47 469 04 900. Send inn CV og eventuelt søknadsbrev. Alle søknader behandles konfidensielt. Vi intervjuer kandidater fortløpende og ser frem til å motta din påmelding så snart som mulig!

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger