Byggesaksleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Plan og tekniske tjenester er en av kommunens virksomheter, og har aktiviteter i hele kommunen. Hovedarbeidsområdene er arealplanlegging, bygge- og delingssaksbehandling, geodata, bygg- og eiendomsforvaltning, renhold, brannberedskap, vann-, avløp-, og veiforvaltning.

Ved plan og teknisk tjenester, er det ledig fast nyopprettet 100 % stilling som byggesaksleder

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere og faglig ledelse av byggesaksgruppa 
 • Behandle alle typer byggesaker og tilsyn med foretak og oppfølging av ulovlige tiltak
 • Søkerveiledning ved byggesakskontoret
 • Stillingen kan tillegges andre oppgaver innenfor virksomheten etter nærmere avtale med nærmeste leder / teknisk sjef

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på høyskole-/universitetsnivå innenfor fagområdene juridisk fag, bygningsingeniør eller arkitekt. Annen relevant utdanning/realkompetanse kan også bli vurdert. 
 • Solid kunnskap og praksis fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven
 • Relevant ledelseserfaring fra offentlig eller privat virksomhet 
 • Erfaringer med relevante dataverktøy 
 • Teamarbeid er etablert som arbeidsform, og du bør være tilpasningsdyktig og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Søker må beherske norsk godt og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. 
 • Søker må ha førerkort kl. B.

Hovedoppgaven til byggesaksleder er å være «spillende» trener / teamleder for de som jobber med bygge- og fradelingssaker og tilsyn i kommunen. Byggesaksleder må ha kontroll på framdrift og produksjon.. Det dreier seg om en fremtredende stilling og vil være en nøkkelfunksjon i den kommunale tjenesteproduksjonen i kommunen.

 

Kommunen tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass med komplekse, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et bredt fagmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Tilsetting etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler 
 • Lønn etter avtale

 

Ansettelsen skjer i Lenvik kommune, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Deltakelse i kommunal pensjonsordning. Relevant erfaring og kompetanse vil bli vektlagt.

Det vises til nærmere informasjon om Lenvik kommune på kommunens nettside www.lenvik.kommune.no

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til fagleder Sylvia Friedrich, tlf. 77871090, e-post; sylvia.friedrich@lenvik.kommune.no eller rådgiver Asle Bogen tlf. 77871070 / 97478020, e-post; asle.bogen@lenvik.kommune.no

Søknadsfrist; 20.11.2017.

 

Dersom du er interessert i å jobbe hos oss, ta kontakt.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (søk stillingen).

Kopi av attester og vitnemål vil bli avkrevd for den som blir tilsatt.

I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Asle Bogen
Rådgiver
Telefonnummer: (+47) 77 87 10 70
Sylvia Friedrich
Fagleder plan og byggesak
Telefonnummer: (+47) 77 87 10 90

Hvem er Lenvik kommune?

Der hvor øya Senja møter fastlandet ligger barnebykommunen Lenvik. Med sine 11 620 flotte og engasjerte innbyggere, et spennende og innholdsrikt omland, og med en vakker og vill natur, er området attraktivt å flytte til. Størsteparten av befolkningen i kommunen bor i og i nærheten av barnebyen Finnsnes som er kommunesenter for Lenvik og regionsenteret for Midt-Troms. Næringslivet i Midt-Troms regionen er variert og spennende. Bardufoss lufthavn når du på 45 min. Hurtigbåten til de større byene Tromsø og Harstad tar vel 1 time. Lenvik kommune deltar i en prosess sammen med 3 kommuner på Senja med sikte på å etablere den den nye Senja kommune med virkning fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil få bedre muligheter til å utvikle regionens tilbud og aktiviteter blant annet innenfor fiskeri, havbruk, handel, reiseliv og kultur.

Lenvik kommunes verdiplakat legger vekt på at du som ansatt er respektfull, ansvarlig og mulighetsorientert i din arbeidssituasjon.