Byggesaksbehandler/ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I virksomheten Teknisk og næring, avdeling areal og næring, har vi ledig 100 % fast stilling som byggesaksbehandler/ingeniør. Stillingen er ledig fra medio mars 2018.

Teknisk og næring består av avdelingene teknisk drift, areal og næring, renhold og eiendom og har totalt 60 årsverk. Virksomheten har gode fagmiljøer med mange utviklingsmuligheter.

Areal og næring har ansvar for byggesak, oppmåling, eiendomsskatt, kart og geodata, næring, landbruk og miljø. Avdelingen har for tiden 10 ansatte fordelt på 9,5 årsverk. Vi har et godt arbeidsmiljø og svært høy tilstedeværelse.

Nord-Aurdal kommune er den største hyttekommunen i landets største hyttefylke (Oppland), med ca. 4 500 hytter. Stabil, høy aktivitet innen byggebransjen gjenspeiler aktivitetsnivået innen byggesaksbehandling.

 

Stillingens arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven.
 • Tilsyn og ulovlighetsoppfølging.
 • Informasjon og veiledning.

 

Person- og kompetansekrav

 • Teknisk fagskole, ingeniør eller tilsvarende høgskoleutdanning med fagkrets bygg.
 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat virksomhet er ønskelig.
 • Beherske digitale verktøy, herunder GIS.
 • Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig.
 • Strukturert, målrettet og fleksibel.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Ønskelig med kjennskap/erfaring med lover og forskrifter innenfor fagområdet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 • En spennende, utfordrende og selvstendig stilling.
 • Godt arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår.
 • Lønn etter avtale.

 

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønske om unntatt offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søker må ha førerkort kl. B og kunne disponere egen bil.

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 50.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

 

Søknad sendes

Søknad sendes elektronisk via hjemmeside Nord-Aurdal kommune - Ledig stilling. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse tas med til eventuelt intervju. Dersom du har behov for bistand i søknadsprosessen, ta kontakt med HR-avdelingen, tlf. 6135 9040/9105.

Kontaktpersoner

Christian Rieber-Mohn
Avdelingsleder
Runar Kittelsen
Virksomhetsleder

Hvem er Nord-Aurdal kommune?

Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.