Byggesaksbehandlere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten har som mål å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunenes plan og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling, og vi har ca 220 medarbeidere fordelt på seks fagavdelinger. Vi holder til i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Brunes gate 12.

Byggesaksavdelingens består av til sammen 35 ansatte fordelt på 3 seksjoner. Våre oppgaver er knyttet til saksbehandling av innsendte byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle planer. I tillegg bidrar vi med intern og ekstern informasjon vedrørende plan- og bygningsloven.

Vi søker 4 engasjerte medarbeidere til et av landets største byggesaksmiljø. Du har gode fagkunnskaper, stort engasjement innenfor bærekraftig byutvikling, arkitektur, historiske kulturmiljøer og stedstilpasning. Stillingene byr på mange interessante utfordringer innen byggesakssaksbehandling, veiledning og tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljø. Vi ønsker nye saksbehandlere til vår avdeling og søker etter arkitekt/ingeniør/jurist innenfor fagområdet bygg og anlegg, eller annen utdannelse på bachelor/høyskolenivå innen kulturhistoriske fag.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av alle typer byggesaker etter plan- og bygningsloven, veiledning og oppfølging av kunder, så vel som samarbeid og kompetanseutveksling med etatens øvrige fagavdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse fra høyskole eller universitet på bachelornivå eller masternivå med relevant erfaring
 • Høy faglig troverdighet, erfaring fra saksbehandling, god kjennskap til plan- og bygningsloven og erfaring fra tverrfaglig samarbeid vektlegges
 • Det vil bli lagt vekt på god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med antikvarisk kompetanse og/eller kompetanse på historisk bygningsmiljø
 • Evne til tydelig kommunikasjon med fokus på kunden
 • Stor arbeidskapasitet og vilje til å forholde deg til utfordringer knyttet til tidsfrister og produksjon

Personlige egenskaper

 • Samfunnsengasjert
 • Motivert til å jobbe i et dynamisk arbeidsmiljø med fokus på arkitektur og byutvikling.
 • Gode analytiske egenskaper
 • Evne til å jobbe både selvstendig og tverrfaglig
 • God formidlingsevne i møte med kunder, kolleger og samarbeidsparter
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Gunstig pensjonsordning
 • Gode og fleksible arbeidstidsordninger
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Unik kompetanse i et godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Kathrine Ve
Seksjonsleder
Mobil: 409 05 992
Sylvi Wathne
Avdelingsleder
Telefonnummer: 5556 6514
Mobil: 40910771

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.